Versben a hazaszeretet

Kárpát-medence Egyéb

A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány sokszínű tevékenysége keretében az egész Kárpát-medencére és a diaszpórában élő magyarságra kiterjedő szavalóversenyt hirdet a hazaszeretet témakörében, amely a virtuális térben valósul meg. Arra biztatunk minden általános iskolás és középiskolás fiatalt, hogy válasszon ki olyan költeményt, amelynek középpontjában a szülőföldünk, a nemzetünk szeretete, a magyarságunk büszkeségre okot adó személyei, eseményei állnak, egyszóval olyan verset, amely a hazaszeretetet erősíti olvasójában és annak elszavalásával nevezzen versenyünkre.

Forrás: https://fiatalokanemzetert.hu/szavaloverseny