Történettudományi emlék-konferencia

Szatmárnémeti Ismeretterjesztő

Történettudományi emlék-konferencia / Hit és hatalom

A Visky Ferenc centenárium részeként egy szakmai konferenciára is sor kerül a Szatmár Megyei Múzeumban. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! (További információkért keresse a szervezőket a emailcímen.)

Szervezők: Szatmár Megyei Múzeum, Szatmár Megyei Tanács, Pro Christo et Ecclesia, Visky Ferenc 100.

Helyszín: Szatmár Megyei Múzeum székhelye (B-dul Vasile Lucaciu 21, Konferencia-terem 2. emelet)

PROGRAM

09:00 – Megnyitó:
Dr. Marta Liviu, a Múzeum vezérigazgatója
Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke
Dr. Hársfalvi Ottó, a Római Katolikus Megyéspüspökség vikáriusa

09:25 – Délelőtti ülés
09:30 – Dr. Ruxandra Cesereanu (költő, irodalomtudós, a BBTE professzora): A Gulág ellenállói: misztikusok és misszionáriusok. Visky Ferenc és Visky Júlia esete
09:40 – Molnár Illés (doktorandusz, PPTE, Budapest): A börtön otthonossága, a világ idegensége. Szakrális szubverzió Visky Ferenc emlékirataiban
09:50 – Dr. Balogh Judit (történész, egyetemi tanár, Eszterházy Károly Főiskola, Eger): Református egyház és politikai hatalom viszonya a 16-20. században
10:10 – Dr. Lönhárt Tamás (egyetemi docens, tanszékvezető, BBTE, Kolozsvár – Magyar Történeti Intézet, Jelenkor Története és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék): Sajátos világrend, hiteles életút. Visky Ferenc életútjáról a „preventív terror” korszakában.
10:30 – Dr. Buzogány Dezső (egyháztörténész, egyetemi tanár, Protestáns Teológiai Intézet, BBTE, Kolozsvár): Leporolt periratok
10:50 – Dr. Kiss Dénes (szociológus, BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete): Megújulási mozgalmak, egyházak és hatalom változó viszonya szociológiai perspektívában
11:10 – Illyés-Gulácsi Andrea (muzeológus, SZMM) – Illyés Sándor (evangélikus lelkipásztor, Szatmárnémeti): A Wurmbrand-példázat. Eszme és hitvallás

11:30 – Kávészünet

11:55 – Délutáni ülés
12:00 – Dr. Pop Felician (irodalomkritikus, Szatmár Megyei Hagyományőrző Központ): Üldözött görög-katolikus lelkészek
12:20 – Dr. Nagy Mihály Zoltán (főlevéltáros-történész, Román Nemzeti Levéltár Bihar Megyei Igazgatósága): Márton Áron – a papi helytállásról és ideálról
12:40 – Dr. Horváth Levente (lelkész, egyetemi tanár, Protestáns Teológiai Intézet, Bonus Pastor Alapítvány, Kolozsvár): A missziói megújulás trinitárius modellje: Kapcsolódom, tehát vagyunk
13:00 – Dávid István (doktorandusz, BBTE, református egyetemi lelkész, FIKE, Kolozsvár): Igehirdetés és hatalom. A lelkipásztori hatalom hermeneutikai vonatkozásai
13:20 – Dr. Visky András (író, egyetemi tanár, BBTE, Kolozsvár): „Nem magunktól való”. A szószék paradoxona: az igehirdetés mint performatív aktus
13:40 – Dr. Németh Zsolt (a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke): Visky-emlékek, a szögesdróton túlról
14:00 – Kereskényi Sándor (muzeológus, SZMM): Kiszabadulás az egzisztencialista teológiából. Erkölcs és autoritás
14:20 – Szünet

A KONFERENCIÁT KÖVETŐ ESEMÉNYEK:
14:30 –Indulás a Szatmár megyei Egribe, Visky Ferenc szülőfalujába, busszal
15:00 – Visky Ferenc 100, Emléktábla-avatás a református templom parókiájának falán. Díszpolgári cím átadása a Polgármesteri Hivatalban.
16:30 – Visszaindulás Szatmárra
17:00 – CE Országos konferencia 2018. Visky Ferenc 100 – Emlékév (péntek-vasárnap)