Természettudományi Szakosztály, közgyűlése

Erdélyi Múzeum-Egyesület Kolozsvár Kultúra, kommunikáció

Természettudományi Szakosztály 2019. évi közgyűlése

Az Erdélyi Múzeum Egyesület Természettudományi Szakosztálya közgyűlését 2019. január 17-én (csütörtökön) 16 órától tartja az EME Jókai/Napoca u. 2. sz. alatti székháza előadótermében.

Javasolt napirend:

1. Beszámoló a szakosztály 2018. évi tevékenységéről
2. 2019. évi munkaterv-javaslat és költségvetési terv bemutatása
3. Hozzászólások
4. Különfélék

A 2019-es év eseménynaptárának, programjának összeállításához kérjük tisztelettel, a javaslatokat az ülés napjáig elküldeni szíveskedjenek.
Tisztelettel kérjük a szakosztály tagjait, szíveskedjenek az ülésen megjelenni.

A közgyűlést követően 17 órától filmvetítés, könyvbemutató és dedikálás lesz az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi Szakosztályában Cseke Péter Döntéskényszerben (Egy erdélyi biológusnemzedék ötven éve) című kötetének (KORUNK – KOMP-PRESS Kiadó, Kolozsvár, 2018) megjelenése alkalmából.