SZÍNHÁZ: A CSÁSZÁR ÚJ RUHÁJA

Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Stúdióterem, Temesvár Kultúra, kommunikáció

Birodalom szerte közhírré tétetik, hogy a nagytiszteletű uralkodó, Hacukisztán császára ünnepélyes hacuka-bemutatót szervez a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház Stúdiójában.  Így hát szeretettel várnak kicsiket és nagyokat, soványakat és kövéreket, hosszúakat, rövideket, időseket és fiatalokat, fiúkat, lányokat, néniket, bácsikat, nagymamákat, nagytatákat egyszóval minden kíváncsiskodót és színházszeretőt A császár új ruhájának megcsodálására.