Szalay Zoltán Szerzői Estje

Csíki Mozi Tudomány, oktatás

Szalay Zoltán Szerzői Estje / Medalion componistic

Ritka alkalomnak lehet fültanúja az, aki a fenti időpontban ellátogat a Csíki Moziba. Míg képzőművészekről inkább van tudomásunk, kiállításaikkal többször vesznek részt a helyi kulturális életben, a művészet eme legelvontabb fajtájának, a klasszikus zenének képviselői már csak kisebb számban vannak jelen körülöttünk. Szalay Zoltán (*1959) sem hivalkodik: teszi a dolgát, és időről időre felmutat egy-egy kompozíciót.
Alkotóművészete szinte minden műfajt befogadott, az egész alkotói periódust végigkíséri a bartóki szellemiség és annak mai adaptációja. Egyébként nem véletlen: a művész is hasonló módon, népdalgyűjtéssel és a népdalokban való teljes elmélyüléssel alakította egyéni hangját.
Az est bő negyven év távlatára tekint vissza: helyet kapnak benne az ő legelső szárnypróbálgatásainak termékei, illetve azon művek is, amelyek az utóbbi években készültek. Az eddigi életmű – mintegy negyven darab – műfaji szempontból sokszínű képet mutat: vannak közöttük szólóhangszeres művek, a capella-kórusok, kamaraművek különböző hangszerösszeállítással, vokálszimfonikus és nagyzenekari darabok is, illetve egy elektromos hangszereket is használó kompozíció.

***
Műsor:
1. Kánon zongorára (1972)
2. Öt duó fuvolára és nagybőgőre (1978)
3. Keserves (1981)
4. Dimenziók II. (1984)
5. Nyomodban (1986)
6. Ekloga (1985)
7. Víziók (1988)
8. Ostinato (1994)
9. Négy pentaton népdal zongorára (2012)
10. Áldás (2014)
11. Két afrikai népi kánon gyermekkarra (2015)
12. Kyrie (2016-’17)
13. Két népdal gyermekkórusra (2014/’18)
14. Szonatina (1977)

Jegyek ára 10 lej, elővételben a www.bilete.ro oldalon lehet beszerezni, illetve a helyszínen.