Sebestyén Márta és Andrejszki Judit koncert

Új Ezredév Református Központ Zene

2023. MÁJUS 11., CSÜTÖRTÖK, 19:00

Nagy örömmel fogadjuk vendégül templomunkban Sebestyén Márta és Andrejszki Judit világhírű előadóművészeket. Ugyanolyan szeretettel várjuk zenekedvelő testvéreinket is. Ugyanakkor egy kérésünk is lenne: mivel a koncertnek költségvonzatai is vannak, tisztelettel kérjük testvéreinket, hogy a Filharmónia áraihoz igazodva (felnőtteknek 30, nyugdíjasoknak 15, diákoknak 5 lejes áron), szíveskedjenek az arra kijelölt helyen, perselyes adományaikkal támogatni az eseményt!
Gazda István lelkipásztor
Makkai Zoltán főgondnok
Szabó Csaba Oliver gondnok