Rimaszombati Városi Képviselő-testület ülése

Rimaszombat Politika, jog

A települési önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. sz. törvény 13.§ 4. bek. a) pontja és Rimaszombat Alapszabályának 18. cikkének 3. bek. a) pontja alapján

összehívom

a Rimaszombati Városi Képviselő-testület ülését, amelyre

2020. május 26-án (kedden), 14.00 órai kezdettel

kerül sor az egykori Megyeháza Tompa Mihály téri üléstermében, Rimaszombatban.

NAPIRENDI PONTOK:

1.      Megnyitó

2.1    A napirendi pontok elfogadása

2.2   A javaslati bizottság megválasztása, a jegyzőkönyvvezető- és a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyek meghatározása

3.      Vagyonjogi kérdések

Előterjeszti: JUDr. Jozef Šimko, polgármester

4.     A Városi Képviselő-testület 2020.03.03-i 13. sz. határozatának megerősítése, melyet a polgármester felfüggesztett

Előterjeszti: JUDr. Jozef Šimko, polgármester

4.a    Értesítés a nyilvános versenytárgyalás eredményéről – Farönkök eladása

Előterjeszti: JUDr. Jozef Šimko, polgármester

5.      Rimaszombat költségvetés-tervezete 2020-ra, ill. a 2021-es és 2022-es évekre

Előterjeszti: Ing. Miroslav Bielak, a gazdasági osztály megbízott vezetője

6.      Rimaszombat város 2020/ … számú általános érvényű rendelete, amely módosítja és kiegészíti  a 2019/147. sz. általános érvényű rendeletet a város fenntartói hatáskörébe tartozó iskolák és oktatási

         intézmények költségei részleges támogatásának meghatározásáról

         Előterjeszti: JUDr. Jozef Šimko, polgármester

7.      Rimaszombat város 2020/…. sz. általános érvényű rendeletének tervezete a Rimaszombat területén létesített iskolák és oktatási intézmények fenntartási költségeinek és

         alkalmazottai bérének a támogatásáról 2020-ban

Előterjeszti: JUDr. Jozef Šimko, polgármester

8.      Információ a pénzügyi források nyújtásáról szóló szerződés tervezetéről a sport infrastruktúra  kivitelezése, korszerűsítése és felújítása terén és információ a sportközpont létrehozása által létrejövő

         együttműködésről

Előterjeszti: JUDr. Jozef Šimko, polgármester

9.     Információ a területrendezési dokumentáció kidolgozásának tervezetéről – Rimaszombat 6. Területrendezési tervének módosításai és kiegészítései

Előterjeszti: JUDr. Jozef Šimko, polgármester

10.     A Városi Rendőrség tevékenysége, a közrend a szabálysértések és a bűnözés Rimaszombatban

Előterjeszti: Peter Berecz, A Városi Rendőrség rendőrfőnöke

11.    A Városi Képviselő-testület határozatai végrehajtásának ellenőrzése

Előterjeszti: Ing. Mikuláš Csirmaz, főellenőr

12.    Személyi- és szervezeti kérdések

         Változás a városrészi bizottsági tagok összetételében

Előterjeszti: JUDr. Jozef Šimko, polgármester

13.    Képviselői interpellációk

14.    Egyéb

15.    Zárszó

 

JUDr. Jozef Šimko s.k.                                                                                                 Rimaszombat polgármestere

 

 

 

Megjegyzés: A Rimaszombati Városi Képviselő-testület ülését a TV Rimava a Facebook oldalán közvetíti.