Pszichotraumák gyermekkorban

Online Ismeretterjesztő
Az online eseményt gyermekkori trauma témában dolgozó segítő szakembereknek hirdetem meg (pszichológusok, mentálhigiénikusok, pszichopedagógusok, szociális munkások)
Tematika:
 ALAPISMERETEK A PSZICHOTRAUMÁKRÓL
• Trauma definíciók
• A traumák típusai
• Stresszreakció, megküzdés
 A GYERMEKKORI TRAUMATIZÁCIÓ
• Traumák hatása az idegrendszer fejlődésére
o neuroszekvenciális modell (Perry)
o a kortikális kapcsolatok módosulásai
o az érzelemszabályozás diszfunkciói
• A fejlődést befolyásoló tényezők (sérülékenység/reziliencia)
o ártalmas gyermekkori tapasztalatok típusai és következményei
o kötődés (a dezorganizált/traumás kötődés jellemzői)
• A traumatizáció rövid és hosszú távú hatásai
o PTSD tünetek gyermekkorban
 a magatartászavarok individuálpszichológiai megközelítésben
o a komplex, krónikus gyermekkori traumatizáció jelei és felnőttkori hatásai
 TERÁPIÁS KITEKINTÉS, A PREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI
o Trauma Informed Care szemlélet
o ARC-modell
o P. Levine megközelítése
o Néhány alapgyakorlat bemutatása
Részvételi díj: 12.000 Ft
Jelentkezési cím:
A jelentkezés az összeg befizetésével válik véglegessé. A befizetéshez számlát küldök, ehhez számlázási név, cím és ha van, adószám megadását kérem e-mailben.
Jelentkezési határidő: 2022. április 20.
Helyszín: online (zoom)