Molnár János Emlékkonferencia

Komárom Ismeretterjesztő

2022. december 2-án Komáromban, a Selye János Egyetem – Református Teológiai Karán (Tiszti Pavilon épülete, 1. emelet, Pálóczi Czinke István terem) Molnár János Emlékkonferenciára kerül sor.

2022. december 2. /péntek/

09,00 – Lévai Attila: Molnár János életrajz – egyéni felhangokkal.
09,20 – Erdélyi Géza – online: A tudós Molnár János kevésbé ismert emberi arca.
09,40 – Popély Gyula: Molnár János, a barát.
10,00 – Géresi Róbert: Molnár János, az emberarcú teológus.
10,20 – Erdélyi Pál: Jó-e a világ, vagy rossz?

10,40 – 11,00 – kávészünet

11,00 – Kovács Attila: „Az iszlamista képi propaganda globális és nyugati inspirációi”.
11,20 – Karasszon István: Az 51. zsoltár. (Molnár János emlékére).
11,40 – Bándy György: Mythoi kai genealogiai (Mítoszok és nemzetségtáblázatok).
12,00 – Somogyi Alfréd – A szlovák-magyar lakosságcsere közvetlen hatása a felvidéki református egyházra.
12,20 – Czinke Zsolt: Szenczi Csene Péter élete és munkássága.
12,40 – Kónya Péter: „Kaľviňe na koncu šveta” – A szlovák reformátusok Északkelet-Magyarországon a 17.-18. században.

13,00 – Könyvbemutatók – a CJTA 2021-2022-es kiadványainak bemutatója

Flórián László: Molnár János: „Ami a két folyó között volt (1985-1990).
Petheő Attila – Tömösközi Ferenc: Tárnok Gyula Szürke könyve és Az Ige erejével
Czinke Zsolt: Református Egyház és Iskola 1921-1938: A Szlovenszkói és Ruszinszkói Egyetemes Református Egyház hivatalos lapjának sajtótörténete

14,30 – ebéd

A konferencia szakmai és programbizottsága:

Mgr. Czinke Zsolt, PhD.
Doc. ThDr. Lévai Attila, PhD.
Doc. ThDr. Somogyi Alfréd, PhD.
ThDr. Szénási Lilla, PhD.

A konferencia támogatói: