Korai intervenció az autizmus korai tünetei

online esemény Ismeretterjesztő

Korai intervenció és az autizmus korai tünetei és fejlesztése

ONLINE képzés
Korai intervenció és az autizmus korai tünetei és fejlesztése
Időpont: 2021.03.04-05.
Részvételi díj: 31.000 Ft/fő
Előadók:
Dr. Varga Nelli neurológus szakorvos jelölt, gyermekpszichiáter rezidens,
Palotai Szilvia gyógypedagógus MA, logopédus
Hendrich Barbara családterapeuta MA, TSMT terapeuta,
Dr. Tárnok Zsanett PhD klinikai szakpszichológus, neuropszichológus,
Gráf Rózsa gyógypedagógus-pszichopedagógus MA
Online részvétel esetén kérjük, vegye figyelembe az alábbi szempontokat:
– stabil internetkapcsolat szükséges a részvételhez,
– okostelefon helyett részesítse előnyben az asztali számítógépet, laptopot,
– az oktatókkal chatablakon keresztül kommunikálhat.
A KÉPZÉSRŐL:
A képzés célja a korai fejlesztés az előadók által kialakított felfogásának és gyakorlatának bemutatása. A korai fejlesztésben résztvevők sokféle alapképesítéssel rendelkeznek és több helyen, más-más szemlélettel találkoznak/képződnek. A képzéseknek sokszor egymásnak ellentmondó üzenetei vannak. Nehéz kiigazodni a különféle nézőpontok és felfogások között. Mi, – az előadók – hasonló nézeteket vallunk, hasonló módon dolgozunk, vizsgálunk, fejlesztünk. Vehetik a kedves kollégák ezt a képzést, akár egy bevált jó gyakorlatnak, egy komplex szemléletnek, ami természetesen nem kötelezően követendő, de azt bizton állíthatjuk, hogy működik!
Előadásainkban egy kis elméleti bevezető – a fejlődéspszichológiai ismeretek felelevenítése – után a jelenleg a hazai és nemzetközi gyakorlatban használt fejlődést vizsgálóeljárásokat tekintjük át a csecsemőkortól iskolás korig. Elemezzük, értelmezzük, összehasonlítjuk a különféle fejlődési skálákat. Tanulmányozzuk a normál és specifikus fejlődési profilokat. Összefüggéseket keresünk az öröklött és a környezeti hatások fejlődésre gyakorolt szerepében. Foglalkozunk a koraszülött gyermekek fejlődési sajátosságaival, az utánvizsgálatok jelentőségével.
Elmélkedünk a családban megjelenő nehézségekről, a terápiás folyamatban résztvevők – család, gyermek, terapeuta, intézmény – szerepéről, kapcsolatáról, az együttműködés minőségeiről, mindezt gyakorlati tapasztalatokkal színesítve. Rátekintünk az autizmus korai tüneteire, gyanújeleire, az anamnesztikus adatok előrejelző funkcióira valamint az ADHD, szintén korai években megjelenő jeleire és a gyakori idegrendszeri-éretlenség tüneteire. Képzésünkben megismerhetik az Early Strart Denver Modelt (ESDM) melyet az autizmussal élő kisgyermekek számára dolgoztak ki, de Magyarországon még kevéssé ismert beavatkozás.
Megismerkedhetnek a korai fejlesztés egy szemléletével, a szenzomotoros fejlesztéssel, amely korai prevenció/fejlesztés komplexitás szemléletében és alkalmazásában elősegíti az idegrendszeri érést, felhasználva az összes érzékelési bemenetet – taktilis, auditív, vizuális – amelyek hatnak a figyelem és a beszédfejlődésre is. A résztvevők az eszközöket megismerhetik, sőt videó felvételeink segítségével a felmérés eredményeit is együtt vizsgáljuk. Képzésünket ajánljuk mindazoknak, akik a korai fejlesztésben magasabb szintű elméletet és gyakorlatot szeretnének szerezni valamint azoknak, akik a leggyakoribb gyermekpszichiátriai kórképekről is szívesen tájékozódna.
Képzésünket egy rövid teszttel zárjuk.
AKKREDITÁCIÓ:
Kódszáma: SE-TK/2021.I/00146, pontszáma: 30, óraszáma: 15
Szakma szerinti pontszámként elszámolható:
alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia
csecsemő-gyermekgyógyászat
gyermek- és ifjúságpszichiátria
gyermekneurológia
háziorvostan
klinikai szakpszichológus
neonatológia
neuropszichológiai szakpszichológia
orvosi pszichológia
pszichotherápia
ONLINE jelentkezés: 2021. február 1-től
Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag betegség esetén, orvosi igazolás bemutatása mellett van lehetőség.
Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.
PROGRAM:
1.nap
08:30-09:00 Tanfolyam megnyitása, A fejlődésre ható tényezők a TEAM jelentősége (Varga Nelli, Palotai Szilvia)
09:00-09:30 Az atipikus fejlődés mértékének meghatározása. Fejlődési skálák, intelligenciatesztek, részképességek mérése (Gráf Rózsa)
09:30-10:00 A koraszülöttek utógondozása (Gráf Rózsa)
10:00-11:00 Szenzomotoros fejlődés 1. – elmélet Mozgásfejlődés, taktilis rendszer, hallás észlelés, vizuális észlelés, figyelem, beszédfejlődés; Idegrendszeri éretlenség hatása a fejlődésre (tipikus és atipikus fejlődés), zavar (Palotai Szilvia)
11:00-11:15 Szünet
11:15-12:00 Szenzomotoros fejlődés 2. – elmélet Korai sérülések, organikus zavarok hatása a fejlődésre: a mozgás területén (pl. az oxigénhiány okozta sérülések), a beszédfejlődés területén, megkésett beszédfejlődés (Palotai Szilvia)
12:00-13:00 Ebédszünet
13:00-13:45 Felhívó jelek az anamnézis során. Az ADHD-s gyerekek jellemzően megjelenő idegrendszeri éretlenségei a korai években és fejlesztési javaslatai. Nemzetközi kutatás bemutatása.
(Hendrich Barbara)
13:45-14:30 Az autizmus korai tünetei, gyanújelei (Varga Nelli)
14:30-14:45 Szünet
14:45-15:45 Szülők által megélt nehézségek, a korai fejlődési rendellenességek hatásai a családban. Hova fordulhat a szülő? (Varga Nelli, Hendrich Barbara, Palotai Szilvia)
15:45-16:30 Rövid Teszt az első nap anyagából, Kérdések, válaszok
2.nap
09:00-09:45 Az ADHD korai felismerése (Tárnok Zsanett)
09:45-10:45 Az autizmus spektrum zavar korai viselkedésterápiájának alapvonalai az Early Strart Denver Model bemutatásán keresztül (Varga Nelli)
10:45-11:15 Szünet
11:15-12:15 A szenzoros integrációs zavar tünetegyüttese. A szenzomotoros terápia hatásmechanizmusa és a Kiphard módszer bemutatása. (Hendrich Barbara)
12:15-13:15: Ebéd
13:15-14:15: Komplex fejlesztés során javasolt játékok, eszközök, lehetőségek. (Palotai Szilvi, Gráf Rózsa)
14:15-15:30: Rövid Teszt a második nap anyagából, Tanfolyam zárása, kérdések, válaszok
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
A képzés megtartása minimum létszámhoz kötött. Esetleges lemondás esetén három nappal a tanfolyam kezdete előtt értesítünk mindenkit