Kisebbségvédelem Európában

online Tudomány, oktatás

A Kisebbségi Jogvédő Intézet 2021-ben immár tizedik alkalommal rendezi meg a Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetemet, idén, a járványhelyzetre tekintettel, ismételten online formában. A program célja, hogy felkutassa azokat a joghallgatókat, doktoranduszokat, kezdő jogászokat, akik a téma iránt kellően elhivatottak, jövőbeni szakmai tevékenységük során érdemben kívánnak a külhoni magyarok jog- és érdeksérelmeivel érdemben foglalkozni.

A nyári egyetem idén kiemelten fókuszál az európai regionális, nemzetközi szintű jog- és érdekérvényesítésre, különös figyelmet szentelve az Európa Tanácsnak, melynek elnöki tisztségét május végétől november közepéig Magyarország tölti be. Előadónak olyan jogászokat, politológusokat, szociológusokat és politikusokat kérünk fel, akik a terület elismert szakértői, széleskörű tapasztalattal, tudományos háttérrel rendelkeznek. A képzés elméleti és gyakorlati jellegű oktatási modulokat is tartalmaz, nyelve magyar.

Az oktatási modulokon túl, a program lehetőséget ad a fiatal hallgatók gyakorlati kutatási, előadói kompetenciájának fejlesztésére, játékos feladatokkal színesítve a nyári egyetemet. Célunk – még online formában is – a hosszútávú közösségfejlesztés és a hallgatóinkkal való kapcsolattartás, mivel intézetünk a nyári egyetemen túl is számos lehetőséget kínál hallgatóinknak, így például minden évben több gyakornoki programot indítunk, tanulmányírói pályázatot hirdetünk. Emellett a Kisebbségvédelem című folyóiratunk egész évben rendelkezésre áll a publikálni kívánó fiatal kutatók és hallgatók előtt. Részleteket itt találja: https://www.kji.hu/folyoirat/

A Kisebbségi Jogvédő Intézet a nyári egyetem által egy olyan szakmai műhelyt kíván biztosítani a hallgatóknak, ahol lehetőségük nyílik az egymással, valamint az oktatókkal történő párbeszédre, tapasztalatcserére, emellett elmélyíthetik a nemzetközi kisebbségvédelemre vonatkozó ismereteiket. Az előadásokon kívül kiscsoportos online foglalkozásokra és konzultációkra, mentorálásra kerül sor.

 

Tavalyi előadóink voltak többek között: 

 

 • Varga Zs. András, a Kúria elnöke, a Velencei Bizottság tagja, prodékán, tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE-JÁK, Közigazgatási Jogi Tanszék)
 • Szilágyi Péter, miniszteri biztos
 • Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE-JÁK, Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék)

 

 • Varga Péter, nemzetpolitikáért felelős diplomata
 • Manzinger Krisztián, egyetemi adjunktus, KRE ÁJK
 • Vizi Balázs, tudományos tanácsadó, MTA TK KI

 

 • Juhász Hajnalka, Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke
 • ifj. Toró Tibor, adjunktus, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, kutató, Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet
 • Fiala-Butora János, tudományos főmunkatárs, MTA TK JTI
 • Ablonczy Balázs, történész, Lendület-Trianon 100 Kutatócsoport
 • a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársai
 • a KJI munkatársai, gyakorlati jogvédelmet folytató partnerei

Az idei online nyári egyetem július 14. és 17. között kerül megrendezésre

A jelentkezés feltételei

 

Kiknek a jelentkezését várjuk? 

 

Elsősorban felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók, PhD hallgatók, pályakezdő jogászok és az őshonos nemzeti kisebbségek védelmével már foglalkozó fiatalok jelentkezését várjuk.

 

Mely tudomány/szakterületről? 

 

Jog- és államtudományok, politológia, nemzetközi tanulmányok, esetlegesen egyéb, a kisebbségvédelemhez kapcsolódó releváns területek.

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 

 1. A Kisebbségi Jogvédő Intézet honlapjáról (www.kji.hu) letölthető regisztrációs ív
 2. Magyar nyelvű, fényképes szakmai önéletrajz
 3. Motivációs levél
 4. Hallgatói jogviszony igazolása (alap, mester, osztatlan vagy doktori képzésről), végzett jelentkezők esetén a diploma másolata, kisebbségvédelemmel már foglalkozó fiatalok esetén szervezetük megnevezése, esetleg rövid ismertetése

 

Hova és meddig várjuk a jelentkezést? 

 

A pályázati anyagot az e-mail címre kérjük elküldeni.

 

Jelentkezési határidő: 2021. június 15.

 

A pályázatok elbírálásának menete:

 1. A felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő és hiánytalan pályázati anyagot benyújtó pályázókkal a nyári egyetemet szervező intézet munkatársai előre egyeztetett időpontban rövid videóbeszélgetést folytatnak. Ennek célja a pályázók szakmai felkészültségének felmérésén túl, az esetleges kérdések megválaszolása, a szervezők és a nyári egyetem részletesebb előzetes bemutatása. Az interjúkra várhatóan 2021. júniusának második felében között kerül sor. Igény esetén, több alkalmat is biztosíthatunk, tekintettel a vizsgaidőszakra stb.
 2. Az interjúkat követően megtörténik a nyári egyetemre felvételt nyert pályázók kiválasztása. A pályázók kiértesítése előreláthatólag június 30-án történik meg.

 

További információkért forduljon bizalommal dr. Köböl-Benda Vivienhez, vagy dr. Wágner Tamáshoz, a Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársaihoz:

Köböl-Benda Vivien:               Wágner Tamás:

 

A nyári egyetemre történő jelentkezés előtt, kérjük, hogy olvassa el a KJI adatvédelmi tájékoztatóját: https://www.kji.hu/adatvedelem/

A jelentkezés benyújtásával – erre vonatkozó kifejezés kérés hiányában – a Pályázó hozzájárul az adatkezeléshez, melyet bármikor visszavonhat.

A regisztrációs lap itt található.

 

Budapest, 2021. április 27.