Karácsonyi misék Pozsonyban

Pozsony Vallás

Rendhagyó magyar nyelvű karácsonyi miséket tartottak Pozsonyban

(fotó: pixabay.com)

Az idei karácsony nemcsak a vírus csaknem egy esztendeje tartó jelenléte miatt volt rendhagyó, de elmondható, hogy a nehézségek ellenére Pozsony-szerte magyar katolikus berkekben is történtek némi, szerencsére pozitív irányba mutató változások. 2008 óta igyekszem aktívan bekapcsolódni többek között a pozsony-vereknyei és horvátjárfalusi magyar misék lebonyolításába ministrálással, felolvasással.

Vereknyén rendhagyó módon zajlottak a karácsony alkalmával szolgált katolikus magyar misék a Szűz Mária nevét viselő, negyedszázada épült és felszentelt plébániatemplomban. Addig csak a szomszédos kápolnában jártak össze az egykori község, mára városrész magyar hívei, melynek 140 éve történt felszenteléséről 2019. október 26-án emlékeztünk meg.

2019. június 28-án elbúcsúztattuk a hét esztendeig itt magyar miséket vasárnaponként reggel fél kilenckor, illetve a parancsolt hétköznapra eső egyházi  ünnepeken általában este ötkor szolgáltató  Adamkovics József atyát, aki ez év július elsejétől a közeli Fél község plébánosi posztját tölti be. Sajnos azonban ezidáig nem kaptunk utódot, akitől magyar anyanyelvűként, vagy legalább a magyar nyelvet megfelelő szinten bíróként magyar nyelven hallgathatták volna vasárnaponként a vereknyei hívek Isten igéjét.

Ám nagy karácsonyi ajándék volt számunkra, hogy

idén karácsonykor sikerült teljesen magyar nyelvű éjféli misét – habár este fél kilenc órai kezdettel – tartani.

Köszönet ezért főtisztelendő Németh Rezső nyugalmazott csallóközcsütörtöki és pozsonyi lelkiatyának. Habár az érvényben lévő korlátozások miatt csendes misénk volt, mégis felemelő volt anyanyelvünkön hallgatni Isten igéjét, továbbá Rezső főtisztelendő buzdító homíliai szavait.

December 25-27-én, nagy-, valamint kiskarácsony ünnepén, továbbá a Szent Család vasárnapján Tomasek László Pozsonyban élő nyugalmazott lelkiatya szólt szívet melengetően a vereknyei hívekhez. Köszönetnyilvánításom hadd szóljon tehát ezért feléjük, valamint az atyát otthonából Vereknyére, onnan Főrévbe, majd ismételten hazaszállító, önzetlenül segítő hívők felé. Ahogy Tomasek atya elmondta, néhányszor már helyettesített Vereknyén, s most is pozitív benyomásokkal távozott, szívesen járna ide rendszeresen besegíteni a magyar szentmisék végzésében, egészségéhez mérten. Adja a Jó Isten, hogy ez a karácsonyi ajándékunk megmaradjon az egész előttünk álló esztendőben is.

A másik plébánia, melyről írni szeretnék, Horvátjárfalu. A nagyjából 6 esztendeig itt plébánosként szolgáló Kemp atya az elődei által bevezetett hagyományt, miszerint évente két alkalommal magyar misék vannak az ottani Szent Miklós-plébániatemplomban, József atya megtoldotta úgy, hogy 2015 januárjától keddenként hetente misézett magyarul.

Sajnos utódja, Jančovič Jozef plébános nem beszéli a magyar nyelvet, ezért a horvárjárfalusi magyar misékre már csak évi két alkalommal kerül sor.

Köszönet a helyi lelkes templomi énekkarnak a gyönyörű magyar templomi énekekért. Tartsák továbbra is Isten segítségével legalább évente kétszer ezt a nemes hagyományt.