Irodalmi barangolás Pozsonyban

Pozsony Kultúra, kommunikáció

szeptember 26.,14:00

 

Vezető: Hornyák István
Időpont: 2021. szeptember 26. (vasárnap), 14.00 órakor
Találkozási pont: A dóm főbejárata előtt
Előadás nyelve: magyar
Belépő: tetszés szerint
A rendezvény része a Pozsonyi Városi Kulturális Napok rendezvénysorozatának.
Az érvényben lévő, a korona vírussal kapcsolatos intézkedéseket figyelembe véve a műsorváltozás jogát fenntartjuk
Ha Pest-Budán, Szegeden vagy Debrecenben keresnénk a magyar irodalom jeleseinek nyomát, talán vagy biztos több szerencsével járnánk, mint amikor ugyanezt tesszük Pozsonyban.
Pedig jónéhány olyan író, költő fordult meg a városunkban az évszázadok során, akik, ha csak rövid ideig is itt tartózkodva, de irodalomtörténeti szempontból és az itt élők emlékezete szempontjából megőrzésre érdemes nyomot hagytak maguk után.
A nagy költőkre, írókra az utókor utcák elnevezésével, emléktáblákkal, szobrokkal emlékezik.
A Pozsonyba látogatók közül is ért néhányat ilyen megtiszteltetés, de ma már ennek nyoma alig vagy kevéssé érzékelhető. Nem árt azonban legalább szóban, írásban vagy képben számba venni azokat a helyeket, ahol ők megfordultak.
A halotti beszédet lejegyző írnok, ha nem is tekinthető költőnek vagy írónak, az irodalom megjelenítésére szolgáló nyelv magyar bajnokaként mindenképpen megemlítendő, miután az első ismert összefüggő magyar nyelvemlékünket tartalmazó kódexet a pozsonyi káptalannak a Szent Márton dómban elhelyezett könyvtárában találta meg Pray György tudós jezsuita szerzetes.
Ha pedig ezek után elkezdenénk felfűzni azoknak az irodalmároknak a portréját, kiegészítve a hozzájuk kötődő helyszínekkel, akik Pozsonyban töltötték életüknek egy rövidebb vagy hosszabb szakaszát, egy képzeletbeli, medáliákkal sűrűn megrakott díszes láncot kapnánk. S ki kerülne a medáliákba?
Nos, Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Kisfaludy Károly, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Thaly Kálmán, Gyóni Géza, Juhász Gyula, Móricz Zsigmond, Hamvas Béla biztosan.