Interdiszciplináris Párbeszéd Konferencia

BBTE, Kolozsvári Magyar Történeti Intézet székhelye, Kolozsvár Tudomány, oktatás

X. Interdiszciplináris Párbeszéd Konferencia

 Nézőpont és reprezentáció

2022.11.11., péntek

Helyszín: Jókai / Napoca utca 11., BBTE, Kolozsvári Magyar Történeti Intézet székhelye, Ferdinánd terem

(Megközelíthető a Vár (Kis-Búza) / Fortăreței utca felől)

 

9:00-9:10

Megnyitó: Rüsz-Fogarasi Enikő, a Bolyai Társaság elnöke

Gábor Csilla akadémikus, a KAB elnöke, a Bolyai Társaság vezetőségi tagja, a Bolyai Társaság korábbi elnöke: Az Interdiszciplináris Párbeszéd Konferencia története 

09:10 – 09:55 G. Etényi Nóra habil. egyetemi docens, ELTE, BTK, Történeti Intézet

Szimbólumok és szemléletformálás. Kora újkori képi politikai diskurzusok

9:55 – 10:00 Szünet

I. szekció

Szekcióvezető: Berszán Lídia

10:00 – 11:40

10:00 – 10:25 Ilyés Szilárd-Zoltán kutató, Erdélyi Múzeum-Egyesület

Bibó és Arendt a francia forradalomról

10:25 – 10:50 Dósa Zoltán egyetemi docens, BBTE, Pedagógiai és Alkalmazott Didaktikai Intézet

Ábraértelmezések a manipulált mentális képben

10:50 – 11:15 Péter István egyetemi adjunktus, BBTE, Református Tanárképző és Zeneművészeti Intézet

Magyar Reformáció és az első partiumi reformzsinatok – nézőpont és reprezentáció 11:15 – 11:40 Lupescu Makó Mária egyetemi docens, BBTE, Magyar Történeti Intézet Viselet és reprezentáció a kora újkori Erdélyben

11:40 – 11:50 Szünet

II. szekció

Szekcióvezető: Borbély Sándor

11:50 – 13:30

11:50 – 12:15 Szilágyi István doktorandusz, BBTE, Filozófiai Doktori Iskola

Magyarként Romániában: biztos, hogy igazunk van?

12:15 – 12:40 Csomortáni Magdolna egyetemi adjunktus, BBTE, Magyar Nyelvi és Általános Nyelvészeti Intézet

Csíki mikrotoponimák a dialektológia nézőpontjából

12:40 – 13:05 Bodó A. Ottó egyetemi docens, BBTE, Magyar Színházi Intézet

Színház cirkusz és tánc között – akik nem csak otthon világhírűek 13:05 – 13:30 Lázár Zsolt egyetemi adjunktus, BBTE, Fizika Intézet Az információ ezer ruhája

13:30 – 15:00 Ebédszünet

III. szekció

Szekcióvezető: Veress Károly

15:00 – 16:50

15:00 – 15:25 Láng Márk doktorandusz, BBTE, Filozófiai Doktori Iskola

A humor mint perspektívaváltás Søren Kierkegaard gondolkodásában

15:25 – 15:50 Sirató Ildikó egyetemi docens, Magyar Táncművészeti Egyetem, Országos Széchényi Könyvtár

Néhány példa a színházi műalkotás tárgyiasulásának/tárgyiasultságának elméleti és gyakorlati következményeiből

15:50 – 16:15 Lukács-Erdei Ibolya doktorandusz, BBTE, Történelem, civilizáció, kultúra Doktori Iskola

Wesselényi-kertek

16:15 – 16:40 Szente Gábor doktorandusz, PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola

A hát diskurzusjelölő szóródása és funkciómegoszlása A nagyapa c. Petőfi-elbeszélésben – az önéletírói paktum, a narrátori szereplőjellemzések és a szereplők feladói autoritása alapján

16:40 – 16:50 Szünet

IV. szekció

Szekcióvezető: Rüsz-Fogarasi Enikő

16:50 – 18:30

16:50 – 17:15 Lakatos Artúr egyetemi adjunktus, PKE, Gazdaságtudományi Tanszék

Fiktív helyek, valós helyszínek reprezentációja és a bennük rejlő turisztikai potenciál

17:15 – 17:40 Merits-Kotetskaia Natalia egyetemi hallgató, PTE, Nyelvtudományi Tanszék A határozott/határozatlan főnevek reprezentációja magyar-orosz kontrasztív vizsgálatban a kartográfiai grammatikai leírás, a fordítástudomány és az idegennyelv-tanítás paradigma- határain

17:40 – 18:05 Rancz Mónika doktorandusz, BBTE, Filozófiai Doktori Iskola

A reprezentáció öt arca. Platón és a művészi képek

18:05 – 18:30 Veress Károly egyetemi tanár, BBTE, Magyar Filozófiai Intézet

A stílus mint nézőpont

18:30 – 18:35 Zárszó: Borbély Sándor, a Bolyai Társaság alelnöke

18:35 – 19.00 BT közgyűlés

19.00 Állófogadás

Társszervező: MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság