Imakilenced nemzetünkért a Fatimai Szűzhöz

Felvidék Vallás

Szűz Máriához, Magyarok Nagyasszonyához bizalommal fohászkodhatunk minden szükségünkben mi, felvidéki magyar katolikusok is. Jelenleg búcsújáró helyeinken ezt személyesen,  közösségi formában nem tehetjük meg.

Lélekben -a világháló segítségét is igénybe véve- mégis egyesülhetünk az imában. Tegyük meg ezt áprilistól kezdődően minden hónap 13. napját követő szombaton (áprilisban 18-án), a Fatimai Szűzanya oltalma alá helyezve életünket, akinek újra felajánlották magyar nemzetünket. Kilenc hónapon keresztül egyénileg és templomainkban, a lelkiatyák a szentmisékhez kapcsolódva imádkozhatják az alábbi imát.

Kérjük Égi Édesanyánkat, oltalmazzon bennünket a nehéz időkben, adjon türelmet és erőt keresztünk hordozásához, a Feltámadás reményében!

Bővebben: http://www.pazmaneum.com/imakilenced-nemzetunkert-a-fatimai-szuzanyahoz/

Pázmaneum sajtószolgálat/Felvidék.ma/SZAKC