Harangszó, ima és az Összetartozás tüze

Felvidék Kultúra, kommunikáció

Harangszó, ima és az Összetartozás tüze emlékeztessen a trianoni békediktátum százéves évfordulójára, a Nemzeti Összetartozás Napján, 2020. június 4-én!

Tisztelt Csemadok Kassa-környéki TV tagja és póttagja! Tisztelt Csemadok ASZ elnöke! Kedves kultúrtársam! Kedves barátom!

Összetartoztunk! Összetartozunk! Magyar vagyok, illik tudnom:

100 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá a gyalázatos trianoni békeszerződést, az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként a háborúban vesztes Magyarország a háborúban győztes antant szövetség hatalmai között létrejött békeszerződést, amely többek között az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország új határait és sok kis multinacionális államot hozott létre a birodalom helyett. A szerződésben a győztes felek kijelentették, hogy Magyarország felelős a háborúban győztes államoknak okozott károkért. Gyásznap ez a magyarságnak. A békediktátum következtében Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy kétharmadát. Románia megszerezte a Partiumot és Erdélyt, a délszláv állam a Délvidéket, Csehszlovákia pedig a Felvidéket és Kárpátalját. A béke sok más szempontból is gúzsba kötötte az országot, miután a háború egyik felelőseként tetemes jóvátételt szabott ki Magyarországra, hadseregét 35 ezer főben határozta meg, és számos egyéb gazdasági és katonai kérdés kapcsán sértette a vesztes állam szuverenitását. A trianoni békeszerződés tehát erőszakos diktátum volt. Annak ellenére, hogy a területüket gyarapító országok célja hivatalosan a nemzeti önrendelkezés megvalósítása, önálló nemzetállamok létrehozása volt, valójában az a cél vezérelte őket, hogy Magyarország területéből minél nagyobb részt szerezhessenek meg. Nemzetállamok helyett soknemzetiségű országok jöttek létre, ahol a kisebbségbe szorult magyarság ugyanolyan diszkriminatív bánásmódban részesült, mint amivel korábban a Monarchia alatt az akkori többségi magyarságot vádolták. A békediktátum a térség stabilitása szempontjából is káros volt, egyik következményeként Közép-Európa később egy újabb világháborúba sodródott. A századik évforduló kapcsán számos rendezvényre, megemlékezésre kerül sor szerte a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban. Szent István király ezeresztendős (1 000) keresztény államiságát a Kárpát-medencében Trianonnál pont egy évszázada (100) zúzták szét, feldarabolva Magyarországot, szétszórva nemzetünk részeit. A tíz évvel ezelőtt (10) megszavazott, kettős állampolgárságról szóló törvény lehetőséget adott az elcsatolt területeken élő és a világban szétszóródott magyarok számára, hogy közjogi értelemben újra az anyaország részévé, annak állampolgáraivá válhassanak, vagyis a területi szétszakítottság ellenére újra összetartozhassanak.

A Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány Elnöksége és titkársága a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulóján erre a három dátumra emlékezve, a magyar közösséghez tartozásunk sajátos szimbólumaként, szűk régiónkban, a Bódva-völgyében, a Kanyapta mentén és a Hernád partján levő magyarok által lakott településeken felkéri és indítványozza a helyi önkormányzatokat, intézményeket, civil szervezeteket, egyházi közösségeket, családokat, magánembereket, a Csemadokosok nagy családjának tagjait, hogy csatlakozzanak a felkérésekhez és felhívásokhoz.

A százéves évfordulón, 2020. június 4-én, csütörtökön délután magyar idő szerint 16 óra 30 perckor száz másodpercig a Bódva-völgye valamennyi településén szólaltassuk meg templomaink és imaházaink harangjait.

A harangszó után mondjunk el egy Miatyánkot a magyar nemzet egységéért és a keresztény hit védelmében kapcsolódva ezzel a nemzeti összetartozás évéhez, hogy békében, szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket. Majd énekeljük el a Felvidék himnuszát és az Ismerős arcok Nélküled (Egy vérből valók vagyunk) című dalát.

Majd este csatlakozzunk a cserkészek által meghirdetett Összetartozás tüze programhoz.

A százéves évfordulón, 2020. június 4-én, csütörtökön este magyar idő szerint 20 óra 20 perckor a Bódva-völgye valamennyi településen gyúljon meg az Összetartozásunk tüze.

A Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány Elnöksége és titkársága a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány kibővített ülésén, 2020. február 1-jén elfogadott határozata értelmében felkéri a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány tagjait és póttagjait, valamint a Kassa-környéki járásban működő Csemadok alapszervezetek elnökeit és vezetőségi tagjait, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt és hívják meg a Csemadokosok nagy családjának tagjait is ezekre a hitet erősítő megemlékezésekre a magyar történelem egyik legfájdalmasabb eseményének évfordulóján. Járjanak utána és tegyenek érte, hogy a trianoni békediktátum százéves évfordulóján, 2020. június 4-én a Bódva-völgyében, a Kanyapta mentén és a Hernád partján levő magyarok által lakott valamennyi településen szólaljanak meg felekezettől függetlenül templomaink, haranglábaink és imaházaink haragjai, majd szóljanak közös imáink és dalaink a magyar nemzet egységéért. Este pedig gyúljon meg, lobbanjon fel a lángja, és árasszon meleget és fényt szűkebb régiónk minden településén az Összetartozásunk Tüze.

Természetesen ezek a megemlékezések a koronavírus-járvány megfékezésére irányuló intézkedések szigorú betartásával valósulhatnak meg. A résztvevők arcmaszkot viselnek és betartják az egymás közötti 2 m-es távolságot.

Legyenek hitet erősítő megemlékezések ezen a gyásznapon minden településünkön, a magyar történelem egyik legfájdalmasabb eseményének évfordulóján! Tegyük ezt a napot ünneppé történelmi igazságtétellel! Összetartoztunk! Összetartozunk!