Cluj – Kolozsvár –Klausenburg 700

Kolozsvár Kultúra, kommunikáció

Cluj – Kolozsvár –Klausenburg 700. Várostörténeti tanulmányok. Studii de istorie urbană. – könyvbemutató

Cluj – Kolozsvár –Klausenburg 700. Várostörténeti tanulmányok. Studii de istorie urbană. Főszerk. Lupescu Makó Mária. Szerk. Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Rüsz-Fogarasi Enikő, Sipos Gábor. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018, 548 p.

Város a Szamosnál – Cs. Szabó László, Kolozsvár szülötte és örök szerelmese esszéiből tudjuk: a civitasprimaria, Erdély legelső városa önmagából merítette tekintélyét, sohasem akart gazdag vagy híres lenni, csak volt, és létével mégis elvarázsolta őslakóit és fogadott fiait egyaránt. Kiss András könyvei és tanulmányai arra tanítanak: a város sokszínű története, különféle rendű és rangú lakóinak sorsa még a tudós, érzelmektől kevésbé fűtött levéltáros írásaiban is rokonszenvesen ábrázolódik, a protocollumok száraz bejegyzései mögött fölsejlik az egykori színes, gazdag élet.
De maradt kutatni és írni való a fiatalabb nemzedékeknek is, eredményeik bemutatására nyújtott jó alkalmat a 2016 novemberében rendezett évfordulós konferencia. Természetesen Kolozsvár állt az előadók figyelmének középpontjában, de más városok múltjának egy-egy részletéről is szó esett.

Az előadások tanulmánnyá szerkesztett változatának bemutatására a Kolozsvári Magyar Napokkeretében kerül sor 2018. augusztus 21-én, kedden, 15 órától az Erdélyi Múzeum-Egyesület előadótermében (Jókai / Napoca u. 2).
Beszélgetőtársak: Biró Annamária, Gaal György, Lupescu Makó Mária, Lupescu Radu, Sipos Gábor.