Civil szervezetek éves tanácskozása

Zombor Egyéb

November 29-én Zomborban megszervezte a civil szervezetek és kultúregyesületek éves tanácskozását a Dunatáj Egyesülés civil ernyőszervezet.

A jelenlévőket Péter István, a Dunatáj elnöke köszöntötte. Vendégként jelen volt Vicsek Annamária, oktatási államtitkár, köztársasági képviselőjelölt, Szakállas Zsolt tartományi titkár, képviselőjelölt, Rigó Pál Zsófia, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke, Sárközi István, a MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke, Pelt Ilona, tartományi segédtitkár, Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke.

Szakállas Zsolt tartományi titkár a civil szervezetek, az egyesületek közösségmegtartó erejét kiemelve elmondta:

– A tartományi kormány nagyon fontosnak tartja a civil szervezetek, egyesületek támogatását. Ez a támogatás több titkárságon keresztül is megvalósul, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság két szférában támogatja a civileket. Az első az oktatáshoz kötődő tevékenység, a másik pedig a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése témájában történő megnyilvánulások kategóriája.

A nemzeti kisebbségi projektjeit szolgáló pályázatok során szoros együttműködésünk van a Magyar Nemzeti Tanáccsal, hiszen az ő véleményüket mindenképpen figyelembe vesszük a projektek támogatásának megítélésekor. Azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy nagyon fontosak az ilyen jellegű támogatások, a tömbben és a szórványban is, talán még hatványozottabban. Mivel ezeknek, a civilek által szervezett  rendezvényeknek mozgalmi, közösségösszetartó ereje van. Legyen az egy Szent István-napi rendezvény, egy iskolai projekt megvalósítása, a közösség ilyenkor összefog és relatív kis támogatásokkal is nagy eredmények lehet elérni – ecsetelte a tartományi titkár.

Sárközi István a tanácskozással és a civilek szerepvállalásával kapcsolatban hangsúlyozta:

– A Magyar Nemzeti Tanács 2023- as éve valóban a stratégiák éve. Minden egyes stratégia felismeri, hogy az MNT által társalapított és kiemelt intézmények mellett ugyanolyan fontosak a civil szervezetek. Gondolunk itt elsősorban a művelődési egyesületekre és a kisközösségekben a konkrét művelődési tevékenységektől független munkát folytató szervezetekre, illetve a kistérségi médiákra. Amikor szórvány magyar közösségről beszélünk, akkor a civil szervezetek szerepe felértékelődik, az egyházzal párhuzamosan. Ahol a magyarság akár a településen belül is kisebbségben van, ott valóban a civil szervezetek a megtartó erők, amelyek nélkül nincs magyar előjele a településnek. A nyugat-bácskai magyar közösség tekintetében ki kell emelni az önkéntes tűzoltó testületeket, amelyek folyamatos támogatásban részesülnek, ötletgazdagok. Továbbá itt legalább olyan fontos néptáncosnak, mint tűzoltónak lenni. Egyik sem fontosabb a másiknál, egyformán lényeges minden területet támogatni – hallottuk a Végrehajtó Bizottság elnökétől.

A tanácskozás során a civil szervezetek, egyesületek vezetői beszámoltak az elmúlt időszak tevékenységeiről, eredményeiről és a terveikről is.

Forrás: Magyar Szó