A ghosting pszichológiája

Online Ismeretterjesztő
Minden eddiginél több lehetőségünk van egymáshoz és
idegenekhez kapcsolódni. Ez gyakran mégsem a kapcsolatok
mélyüléséhez, minőségi találkozásokhoz vezet, hanem épp
ellenkezőleg. A ghosting – magyarul talán felszívódás,
láthatatlanná válás lenne a neve – jelensége főként az
ismerkedésben, a párkeresés során fordul elő és súlyos
problémát jelent. Lelkileg is komoly megterhelést jelent,
ráadásul az online közeg „könnyűvé” teszi azt, hogy velünk így bánjanak, vagy, hogy mi ezt a „megoldást” válasszuk.
Bármely oldalon is álljunk, érdemes megismerkedni az
okokkal és a hatásokkal, hiszen a jelenség gyökerében egy
kérdés áll: hogyan bánunk egymással?
Előadók:
Tari Annamária
Klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, pszichoanalitikus.
Rendszeresen publikál és előadásokat tart.
Több éve rendszeresen foglalkozik a fogyasztói társadalom hatásaival, a média és az emberi tényezők összefüggéseivel, a társadalmi változások egyénekre ható vonásaival.
Első könyve, mely a kamaszkor pszichológiájával foglalkozott, Intim szféra címmel 2003-ban jelent meg, hasonló címmel, mint a VIVA Tv-n hosszan futó műsora, mely ismertté tette.
2007-ben látott napvilágot Sejtem című kötete, mely a daganatos betegségek pszichológiáját taglalja.
2010-ben megjelent könyve az Y generációt helyezi a középpontba.
2011-ben írta meg a Z generáció című kötetét, mely az Információs Korban élő kiskamaszok/kamaszok magatartásváltozásaival és a felnőtt társadalom működésével foglalkozik.
2013-ban a Ki a fontos Én vagy Én című kötete a magánéletünkben is mélyülő társadalmi nárcizmust és az online és offline tér kapcsolatát, hatásait elemzi az X generáció szempontjából.
2015 februárjában jelent meg a Rád találni című kötete, mely az Index/Dívány/Kettőslátás rovatában megjelent – Horváth Gergellyel közösen írt – publicisztikáiból válogat.
2015. decemberében megjelent Generációk online című kötetében az online tér és az emberi kapcsolatok változásait vizsgálja.
A 2017 decemberében a Bátor generációk című könyve a XXI. századi szorongásokat taglalja, a 2019 végén megjelent Online illúziók offline valóság című kötetében a valóság megélése, az érzelmek fejlődése és a közösségi média öszefüggéseit tárgyalja. 2021-ben megjelent kötetének címe Pillanatnyi boldogságok.
Dr. Kővágó Pál
Kővágó Pál, PhD, pszichológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociálpszichológia tanszékén adjunktus. Főbb kutatási területe a kollektív áldozattudat, nemzettel való azonosulás, kollektív segítségnyújtás és előítéletesség.
Villányi Gergő
Az életvezetési és párkapcsolati problémák mellett fő érdeklődési területem a digitális pszichológia, ami többek között az okoseszközök, az online kommunikáció, a közösségi oldalak és a videojátékok személyiségünkre, kommunikációnkra, kapcsolatainkra, szokásainkra gyakorolt hatásait vizsgálja. Úgy gondolom átmeneti korszakban élünk, ahol a technológia fejlődése gyorsabb, mint ahogy alkalmazkodni tudunk hozzá, így életünkben az online és offline töltött idő harmonizálása kulcskérdés; ezért is tartom fontosnak, hogy tudatosabbá váljunk a digitális világ hatásait tekintve. Rendszeresen publikálok ismeretterjesztő cikkeket digitális pszichológia témában és számos digitális tudatosságot fejlesztő kezdeményezéssel, szervezettel működöm együtt. Honlap: www.digitalispszichologia.hu
Moderátor:
Fejes-Vékássy Lili
Fejes-Vékássy Lili vagyok, pszichológus, képzésben lévő családterapeuta, jelenleg az ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskolájának doktorjelöltje. Tulajdonképpen az első műhelymunkám megírása óta érdekelnek a közösségi média használat pszichológiai vetületei, így a doktori kutatásom is ehhez a területhez kapcsolódik. Kvantitatív és kvalitatív módszerekkel egyaránt dolgozom (utóbbit különösen szeretem), és leginkább azt szeretném megérteni, hogy milyen tényezők alakítják az online jelenlétünk – elsősorban a social media használatunk – jellegzetességeit. Kutatásaimat bemutattam hazai és nemzetközi konferenciákon, publikáltam nemzetközi tudományos folyóiratokban, az utóbbi félévet pedig a New York University-n töltöttem, Fulbright ösztöndíjasként. Kutatói tevékenységemmel párhuzamosan igyekszem hangsúlyt fektetni a tudományos ismeretterjesztésre: a @pszichologusszemmel nevű Instagram oldalam egyik fő célkitűzése, hogy minél szélesebb laikus közönség számára legyenek elérhetők a pszichológiai ismeretek.
Szervező:
Pszinapszis – Budapest Psychology Days
https://www.facebook.com/pszinapszis
https://www.pszinapszis.com/