1848 – történészkonferencia

Szabadka Egyéb

Az 1848-as magyar szabadságharc 175. évfordulójának alkalmából, a vajdasági MOZDULJ! PETŐFI! programsorozat keretében történészkonferencia kerül megrendezésre 2023. május 11-12. (csütörtök-péntek) között a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ szervezésében. Az 1848 – A térség reménysége című nemzetközi tudományos rendezvény témája az európai kontinensre nagy hatással bíró, a modern nemzeti identitás egyik alapköveként tekinthető 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc. A kétnapos történészkonferencia célja, hogy szakmai előadásokon keresztül értelmezzük a magyar szabadságharc hatását és jelentőségét, illően emlékezve nemzeti költőnk születésének évfordulójára.

Időpont: 2023. május 11-12. (csütörtök-péntek)

Helyszín: Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ (Makszim Gorkij út 6/A, Szabadka)

Az előadássorozat nyitott jellegű, regisztrálni a 024/672-110-es telefonszámon, a  e-mail-címen vagy a VM4K Facebook-oldalán üzenetben lehetséges.

 

PROGRAM: 

2023. május 11., csütörtök

10.00–10.15           érkezés, megnyitó a VM4K-ban
10.15–10.40           Dr. Süli Attila őrnagy, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója – A székelyek délvidéki telepítésének kérdése 1848-ban

10.45–11.10           Dr. Kedves Gyula ezredes, az Országgyűlés Múzeumának szakmai tanácsadója – A csataterek Petőfije

11.15–11.40           Prof. Dr. Hermann Róbert történész, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese  – Az 1849. július 14-i kishegyesi ütközet az osztrák  források tükrében

11.45–13.15           SZÜNET

13.20–13.45            Prof. Dr. Zakar Péter történész, nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes, az SZTE Modernkori Magyar Történeti Tanszékének tanára  – Délvidéki honvéd lelkészek 1848/49-ben

13.50–14.15            Baráth Gábor Gergely történész – A kaponyai csata emlékezete

14.20–14.50            kávészünet

14.55–15.20             Kávai Szabolcs, történész – Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nemzetközi megítélése

15.25–15.50             Tomik Nimród történész – Emlékezet és emlékhelyek Délvidéken

 

2023. május 12., péntek

10.00–10.25              Prof. Dr. Csikány Tamás dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára – Székely határőrök a délvidéken 1848-ban

10.30–10.55              Dr. Pollman Ferenc történész, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum nyugalmazott kutatója – Komitácsi hisztéria az Osztrák-Magyar Monarchia haderejében

10.55–11.10              kávészünet

11.15–11.40               Fúró Dénes történész – A ‘48-as temerini menekültek hányattatott sorsa

11.45–13.15              SZÜNET

13.20–13.45              Nagy Tibor történész – Egy elfeledett délvidéki 48-as tiszt, avagy Zákó István honvéd alezredes élete

13.50–14.15              Ress-Wimmer Zoltán, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főelőadója Összeköt minket a közös múlt? – A 48-as honvédegyleti mozgalom sajátosságai

14.20-14.50               kávészünet

14.55–15.20              Molnár Tibor, a zentai Történelmi Levéltár levéltárosa – A zentai 1848/49-es Honvédegylet története

15.25–15.50              Szerda Balázs történész – A nép nyelvén: az 1848/1849-es forradalom a néphagyományban

Forrás:  https:https://vm4k.org.rs/1848-t%C3%A9rs%C3%A9g-rem%C3%A9nys%C3%A9ge-c%C3%ADm%C5%B1-t%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9szkonferencia