Zenekaroknak, énekkaroknak

Hazai
Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására
minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 
A pályázat benyújtásának feltétele: a pályázó az NKA portálján érvényes regisztrációval rendelkezzen. 

A pályázat célja: Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 22. § (1) bekezdése a), c) és g) pontjai alapján nyílt pályázatot ír ki kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére, mely az Európai Bizottság SA. 34770 (2012/N-2). számú határozatával meghosszabbított N 357/2007 számú bizottsági határozatnak megfelelő kulturális célú támogatás. 

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása
A pályázati keretösszeg a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján 22 000 000 Ft. A pályázat keretösszege az EMMI 2018. évi költségvetésében a 20/13/5 “Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll. 

A pályázaton elnyerhető támogatási összegek: a támogató nem határoz meg minimum és maximum elnyerhető támogatási összeget. 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100 % lehet. 

A pályázók köre: 
Az a minősítéssel nem rendelkező, zeneművészeti tevékenységet ellátó, előadó-művészeti szervezet pályázhat, amely megfelel az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.) 44. § 5., 7., 8., 18., 19., 25., 32. és 55. pontjában meghatározott, feltételeknek. 
Emtv.: 
44. § 5. big band: a jazz műfajába tartozó vagy áthangszerelt műveket előadó zenekar, melynél a fúvós hangszercsoportokat (rézkórusok, szaxofonkórus) ritmusszekció egészíti ki, 
44. § 7. előadó-művészeti szervezet: az önálló jogi személyiségű színház, balett- vagy táncegyüttes, szimfonikus zenekar, énekkar, kamara-szimfonikus zenekar, kamarazenekar, amely létesítő okirata szerinti céljaként, vagy alap-, illetve főtevékenységeként előadó-művészeti színház-, tánc- vagy zeneművészeti tevékenységet lát el, 
44. § 8. énekkar: oratórikus vagy a cappella művek előadására alkalmas előadó-művészeti szervezet – ideértve a kamarakórust is -, ha létszáma legalább 12 fő, 
44. § 18. kamara-szimfonikus zenekarolyan zeneműveket játszó előadó-művészeti szervezet, melynek létszáma legalább 24, legfeljebb 55 fő, ide értve a népi koncertzenekart is és a fúvószenekart is, 
44. § 19. kamarazenekarolyan zeneműveket játszó előadó-művészeti szervezet, melynek létszáma legalább 12, legfeljebb 23 fő, ide értve a népi koncertzenekart, a fúvószenekart és a big bandet is, 
44. § 25. népi koncertzenekarnépi eredetű (cigányzene, népies műdal) műveket vonós és fúvós összeállításban, cimbalommal vagy más népi hangszerrel kiegészítve előadó zenekar, 
44. § 32. szimfonikus zenekarhangversenyeken zeneműveket játszó előadó-művészeti szervezet, amelynek az előadásonkénti létszáma legalább 56 fő, illetve amennyiben az előadott mű vagy művek jellege, vagy ifjúsági, iskolai hangverseny esetében a helyszín igazolt befogadóképessége indokolja, legalább a 18. és a 20. pontban meghatározott alsó létszám-határ, 
44. § 55. fúvószenekar: komolyzene műfajába tartozó, eredeti vagy áthangszerelt műveket előadó zeneművészeti szervezet, amelyben a rézfúvós és fafúvós hangszercsoportokat ütőhangszeresek egészíthetik ki. 
A minősített zenekarokról és énekkarokról a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI.15.) EMMI rendelet rendelkezik. 

Nem nyújthat be pályázatot: 
– határon túli székhellyel rendelkező szervezet, 
– magánszemély, 
– jogi személyiséggel nem rendelkező zenekar, énekkar 
– a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben szereplő előadó-művészeti szervezet. 

Nem folyósítható támogatás annak a kedvezményezettnek, aki korábban az EMMI illetve jogelődjei és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA), illetve az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NKA Igazgatósága (a továbbiakban: EMET NKAI) által nyújtott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, esetleges visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, a támogatást nem a célnak megfelelően használta fel, vagy az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el. 
A megvalósítás időszaka: 2018. április 1.-2019. március 31. 
Azokhoz a szakmai programokhoz, amelyekhez a pályázó a 2017. évi kiemelt művészeti célú EMMI által meghirdetett pályázaton támogatást nyert, kiegészítő támogatás nem igényelhető! 

A pályázat benyújtásának határideje: 
A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak az EMET NKAI portálján történő megjelenésétől (2018. 06. 05) számított 30. naptári nap
A pályázat kezelője: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: EMET NKAI) 

Nevezési díj, saját forrás
A pályázat benyújtásához nevezési díjat nem kell fizetni. 
A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges. 

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázati adatlap 7. pontjához szükséges feltölteni a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot “pdf” formátumban (fájlnév: ékezetek nélkül), amelyeket jelen pályázati felhívás előír, illetve azon további dokumentumokat, melyeket a pályázó egyéb mellékletként pályázatához fel kíván tölteni. 
Ha a pályázati felhívásban előírt melléklet nem áll rendelkezésre a pályázat benyújtásakor, vagy az adott pályázathoz nem kíván egyéb mellékletet csatolni, azt a mellékletek legördülő menüből való kiválasztása után az Indoklás elnevezésű mezőben indokolni szükséges. 

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy “pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a “pdf” állományok visszaolvashatók-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB 
Az EMET NKAI az általa “feltételesen érvénytelen” minősítéssel ellátott pályázatokat, illetve a hiánypótlási felhívást követően is hiányos vagy hibás pályázatokat tájékoztatással küldi meg az érintett szakmai kuratóriumnak. 

Pályázatot benyújtani a következő pályázati célokra lehet: 
1. altéma (a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés g) pontja alapján): külföldi fesztiválon, meghívás alapján teljesítendő külföldi vendégjátékon, koncertturnén való részvétel, 
2. altéma (a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és c) pontja alapján): ifjúsági koncertek, kortárs zenei bemutatók megrendezése 
Igényelhető költségjogcímek: 
– alkotók, közreműködők, előadók tiszteletdíja és annak járulékai vagy számlás kifizetése 
– szállásköltség (kizárólag a résztvevő előadók, közreműködők szállásköltsége számolható el), 
– útiköltség (kizárólag a résztvevő előadók, közreműködők útiköltsége számolható el), 
– szállítás, 
– biztosítás, 
– részvételi díj, regisztráció, nevezési díj, 
– bérleti díj, 
– reklám- és PR-költség. 

Nem igényelhető támogatás felújításra, nagy értékű eszközbeszerzésre, természetbeni hozzájárulásokra, érdek-képviseleti vagy szakmai szervezeti tagdíjra és pályázati nevezési díjra. 

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 
1. altémánál: 
– a fesztivál meghívóját, programját, 
– a koncertturné szakmai, logisztikai és gazdasági tervezetét 
2. altémánál
– az ifjúsági hangverseny, hangversenysorozat programját, 
– közreműködőit, 
– a tervezett helyszín/ek/ által kiállított befogadó nyilatkozatot. 

Egy pályázó altémánként egy pályázatot nyújthat be, melyben több támogatási célt is megjelölhet. 

A részköltségkalkulációt annyi példányban kell elkészíteni és feltölteni – az “Egyéb pályázati dokumentumok” részhez pdf formátumban – , ahány támogatási célra nyújtják be a pályázatot, majd a részköltségkalkulációkat a pályázati adatlap részét képező költségkalkulációban szükséges összesítve is felvezetni.! 
Részköltségkalkulációk feltöltése esetén az ehhez szükséges dokumentum az alábbi linken található: 
http://www.nka.hu/emmifkp/letoltheto_dokumentumok 

A pályázat elbírálásának határideje 
A döntéshozó a rendelkezésre álló keret támogatott pályázatonkénti elosztásáról a pályázatok benyújtási határidejét követően, az Ávr. 66. § 14. pontja alapján legkésőbb 65 napon belül dönt. 

A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja 
A) A pályázat befogadása 
A pályázat befogadásáról az EMET NKAI, legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása során az EMET NKAI vizsgálja, hogy 
– a pályázó a pályázói körbe tartozik-e, 

B) A hiánypótlás 
Ha a befogadott pályázatot a pályázó hibásan, hiányosan nyújtotta be, az EMET NKAI – a hibák, hiányosságok megjelölése mellett – egyetlen alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására/hiánypótlására egyetlen alkalommal, a megadott határidőig van lehetőség
A hiánypótlásról a pályázó az Effector online felületen, az alábbi elérési útvonalon hivatalos felszólító levelet kap: NKA felhasználói fiók/Pályázatok/Benyújtott pályázatok/adott pályázat/Pályázati dokumentumok – Pályázati hiánypótlás levél. 
A hiánypótlásról szóló felszólító levél tartalmazza a hibák, hiányosságok megjelölését, a javítás módját, a hiánypótlás határidejét. 
A hiánypótlásról szóló felszólító levél felhasználói fiókba való kiküldésének tényéről a pályázó e-mailben automatikus rendszerüzenetet kap, ezért a pályázónak a regisztráció során valós e-mail címet kell megadnia, amit naponta ellenőriz. 

A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére. 
A benyújtott pályázat / hiánypótlás hiányos vagy hibás, ha 
– bármely kötelezően benyújtandó dokumentum vagy annak egy része hiányzik a 
– benyújtott pályázatból / hiánypótlásból; 
– hiányzik vagy nem teljes vagy nem megfelelő a cégszerű aláírás a kötelezően benyújtandó dokumentumokon 
– hibásan vagy nem megfelelően van kitöltve a költségkalkuláció. 
Az EMET-NKAI az általa elutasított (be nem fogadott) pályázatokat, illetve a hiányosan vagy hibásan benyújtott hiánypótlást tartalmazó pályázatokat tájékoztatással küldi meg az szakmai kuratóriumnak. 

A pályázatok bírálatára vonatkozó eljárás 
A beérkezett pályázatokról szóló döntésre a szakmai kuratórium előterjesztése alapján a Zeneművészeti Bizottság (továbbiakban: Bizottság) tesz javaslatot. 
A szakmai kuratórium a pályázatokat a testület munkájára vonatkozó Működési szabályzat szerint és saját szakmai tapasztalata, szakmai tanácsadók beszámolói, személyes konzultációk, videó dokumentációk és az adatlapon szereplő információk alapján bírálja el. 
A szakmai kuratórium dönt az EMET NKAI által tájékoztatással megküldött, hiányosan, vagy hibásan benyújtott hiánypótlást tartalmazó pályázat elutasításáról és a szakmailag érvénytelen pályázatról. Az elutasított és szakmailag érvénytelennek minősített pályázatot a testületek nem értékelik. 
A szakmai kuratórium vizsgálja a költségkalkulációban igényelt jogcímek szakmai megalapozottságát is. A szakmai kuratórium a pályázatra vonatkozó előterjesztését indoklással látja el. 
A szakmai kuratórium a pályázaton forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelő pályázatok támogatási összeg-javaslatát, sorrendjét is meghatározhatja. 

A szakmai kuratórium tagjai: 
Herboly Domonkos, a Zeneművészeti Bizottság tagja, főigazgató 
Kesselyák Gergely, a Zeneművészeti Bizottság tagja, karmester, operarendező 
Somos Csaba, a Nemzeti Énekkar karigazgatója 

A pályázat elbírálása során a szakmai kuratórium az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 
– a pályázati kiírásnak való megfelelés (pályázati cél) 
– a pályázati cél és a kért támogatás közötti összhang 
– a pályázati cél regionális jelentősége 
– a pályázati cél nemzetközi jelentősége 
– a pályázati cél ifjúság-nevelő hatása 
– a pályázati cél megvalósíthatósága. 

Értesítés 
Az EMET NKAI a támogatási döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a támogatási döntésről. 

Közzététel 
A pályázat kiírója a döntést követően a http://www.nka.hu, a http://www.emet.gov.hu és a http://www.kormany.hu oldalon nyilvánosságra hozza 
1. a nyertes pályázók nevét, székhelyét 
2. a támogatás célját 
3. a megítélt támogatási összeget 
4. a forráshiány miatt elutasított pályázók megjelölését, sorrendjét, a jogszabályban rögzített szabályok szerint esetlegesen adható támogatási összegét 
5. indokolást 

Jogorvoslat 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. § (1)-(3) bekezdése alapján az államháztartáson kívüli igénylő/kedvezményezett az EMET NKAI-nál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik. Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, vagy amely a támogatás igénylőjére, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. 
A kifogás tartalmára és a kifogással kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályokat az Ávr. 102/D. § (4)- (8) bekezdései tartalmazzák. 

Szerződéskötés 
A támogatási szerződés (szerződés) megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó a szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A pályázati adatlap tartalmazza azokat a nyilatkozatokat, amelyeket az Ávr. 75. §-a a szerződés megkötéséhez kötelezően előír. Az Ávr. 81. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető szerződés. 

A támogatás folyósítása 
A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor támogatási előleg címén, legkésőbb 2019. június 30-ig. 
A támogatás első részletének folyósítására a szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontban és feltételek szerint kerül sor. 

A szerződéskötés időpontjában 
– folyamatban lévő vagy megvalósítás előtt álló programok esetén a támogatás támogatási előlegként folyósítandó; 
– már megvalósult programok esetén a támogatás a benyújtott szakmai beszámoló az EMMI, illetve a pénzügyi elszámolás az EMET NKAI FKPO általi elfogadását követően folyósítandó. 

A támogatás elszámolása és ellenőrzéseA kedvezményezett az elnyert támogatást csak a támogatási szerződésben rögzített célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. 
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás hiánypótlására egyetlen alkalommal van lehetőség. 
szakmai beszámolóban ismertetni kell a támogatás felhasználásnak, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, ki kell térni a megvalósulás körülményeire, valamint elemezni kell a megvalósítás szakmai eredményességét és hozadékát, konkrét eredményeit (eredménytelenség estén annak okait). A szakmai beszámoló mellékleteként be kell küldeni a fesztiválon/vendégjátékon/koncertturnén készült fotó/kat, illetve a hangverseny/sorozat PR/sajtó anyagát. 
pénzügyi elszámolásnak tartalmazni kell a támogatási szerződésben rögzített költségkalkuláció alapján benyújtott: 
1. a kedvezményezett nevére szóló, eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat (számlák, számlát helyettesítő okiratok), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokról (pénztárbizonylat, ennek hiányában pénztárfőkönyv/pénztárnapló másolata, banki terhelési értesítő, szerződés, teljesítésigazolás stb.). 
2. a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a kedvezményezett az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe. 
3. a megbízási díjak, tiszteletdíjak, számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül. 
Idegen nyelven kiállított bizonylatok, szerződések esetén a tartalom fordítása szükséges. 
Nem magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén az “Elszámoló lap”-on a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése napján érvényes MNB középárfolyamon forintra átszámítva is fel kell tüntetni. 
A fent említett eredeti számlák, okiratok szükség esetén bekérhetők, vagy a helyszínen ellenőrizhetők. 
Nem számolható el 
a) a pályázati céllal össze nem függő kiadások, 
b) más pályázati forrásból finanszírozott kiadások, 
c) az előadó-művészeti szervezet – amennyiben az előadó-művészeti tevékenységen mint alap/fő tevékenységen kívül más tevékenységet is folytat – központi irányítása általános költségeinek a számviteli politikában meghatározott módon arányosított, nem előadó-művészeti tevékenységre jutó hányada, 
d) a nem előadó-művészeti tevékenységek kiadásai, 
e) ingatlanon végzett felújítás, beruházás költségei, ingatlanon elszámolt értékcsökkenés, 
f) visszaigényelhető vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók (társasági adó, helyi adó (pld: Idegenforgalmi adó “IFA”), vámköltség, illeték, különadó), 
g) bírság, kötbér, perköltség, hatósági díjak, 
h) banki kezelési költségek, banki műveletek költsége, kamattartozás kiegyenlítése, hitel, egyéb pénzügyi műveletek költségei, 
i) árfolyamveszteségek, árfolyamkockázat-biztosítással kapcsolatban felmerült költségek, 
j) társasági részesedések (üzletrész, részvény) vásárlásával összefüggő költségek, 
k) föld-, telek-, ingatlanvásárlás költségei, 
l) természetbeni hozzájárulások (ideértve a reprezentáció költségeit is), 
m) rendezvény-, utazásszervezés költsége. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt 
szakmai kérdésekben az EMMI Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályán: 
– Hajós-Dauner Zsófia zeneművészeti referens a (00-36-1) 795-4859-es telefonszámon vagy a e-mail címen; 
– Illés Eszter zeneművészeti referens a (00-36-1) 896 7185-es telefonszámon vagy az e-mail címen 
a pályázati adatlap és a költségkalkuláció kitöltésével kapcsolatban az NKA Igazgatóságán: 
– Fekete Adrienn osztályvezető a (00-36-1) 327-4362-as telefonszámon vagy a e-mail címen. 
A pályázattal kapcsolatos további fontos információk a Pályázati tájékoztatóban olvashatóak a http://www.nka.hu – EMMI Fejezeti kezelésű pályáztatás – Pályázati tájékoztató menüpont alatt). 

Felhívjuk továbbá pályázóink figyelmét, hogy az Ávr. több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét, így többek között: 
– a 66.§ (2) bekezdés 15. pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre. 
– a 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: 
a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet, szükség szerint költség-haszon elemzést, megvalósíthatósági tanulmányt. 
– A 84 § (2) bekezdés részletesen tartalmazza a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait. 
– a 88. § (3) bekezdése szerint fel kell függeszteni a költségvetési támogatás folyósítását, ha a támogatási szerződés megkötését követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását vagy az attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell. 
– a 90. § (1) bekezdése az esetleges köztartozás fennállásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza. 
– 92. § (1) bekezdése szerint a kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a támogatási szerződésben rögzített határidőig készíti el a beszámolóját. 
– 94. § (2) bekezdése szerint a beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az EMET-NKAI írásban, határidő tűzésével felszólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. Hiánypótlásra, ha jogszabály, pályázati kiírás vagy támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik, legfeljebb egy alkalommal van lehetőség. 
– a 95. § (1) bekezdés alapján a támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására. 
– a 97. § (4) bekezdés alapján, ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. A támogatott tevékenység összköltségét a költségtervben meghatározott egyes költségnemek arányában kell csökkenteni. E rendelkezéstől a támogatási szerződésben a felek eltérhetnek.