XXVII.Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia

Felvidék Külhoni

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hazai és határon túli diákok történelmi-honismereti

tudásának erősítésére

Honismereti Szövetség a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesülettel együttműködve

2023. augusztus 14 és 18 között rendezi meg

a XXVII. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI HONISMERETI AKADÉMIÁT ÉS TÁBORT

Bonyhádon, a Völgység fővárosában

Az akadémia – tábor témája:

REGÉLŐ SZÜLŐFÖLD

Népmondák szülő- és lakóhelyemen

Az ötnapos akadémia során népmondákkal, néprajzzal foglalkozó szakemberek előadásaival, műhelyfoglalkozásaival a magyar népmondák témakörének sokszínűségét járjuk körül, időnk legnagyobb részében azonban a Népmondák, mesék, legendák témakörben végzett kutatási területedről szóló kiselőadást szeretnénk hallani (maximum 15 percben).

Feladatod, hogy mutasd be a szülőhelyeden, településeden, a szűkebb környezetedben keletkezett vagy ismert népmondákat.

A téma megközelítésére, lehetőségként a következő fő témaköröket ajánljuk:

 • alapítási mondák

 • történeti mondák

 • hiedelemmondák (babona, boszorkány-mondák)

 • vallásos legendák (szentek története, Szűz Mária mondák)

Kiegészítésként javasoljuk még az alábbi témákat:

 • különleges természeti képződmények keletkezésének eredetmagyarázó mondái

 • településrészek elnevezésének magyarázata (dűlőnevek, határrészek, stb.)

 • Vallási ünnepekhez kapcsolódó mondák (pl. húsvéti piros tojás eredete)

 • Munkatilalmak megszegőnek büntetéséről szóló mondák (pl. aki Luca napján kenyeret sütött, annak kővé vált a kenyere)

A honismereti akadémiát és tábort 7-12. évfolyamos diákok számára rendezzük, melynek tartalmi és szervezési előkészítéseként hirdetjük meg a pályázatot. Nincs korcsoportonkénti kategória.

Pályázni lehet:

 • egy választott témát bemutató minimum 2, maximum 3 oldalas helytörténeti pályamunkával (dolgozattal) /formátum: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1, 5-es sortáv, szakirodalom feltűntetésével, esetleg lábjegyzetekkel/. Az oldalszám nem tartalmazza a mellékleteket.

 • szabadon választott, bármely műfajú digitális összeállítással /ppt (10-15 dia); film (3-10 perc; max. 400MB)/.

 • egy játékos ismeret-hordozó applikációval (max. 400MB).

 • prózai, verses írásművel, stb.

Nevezési díj nincs.

Pályázni lehet egyénileg, illetve 2-3 fős csapatokban.

A legjobb pályázatokat a megyei honismereti egyesületek, illetve a Honismereti Szövetség jutalomban részesíti. Lehetőség lesz arra, hogy a legkiválóbb munkákat az akadémián a diákok bemutassák, illetve a legjobb alkotások szerzői és felkészítő tanáraik meghívást kapnak az akadémiára, a táborba, azon ingyenesen vehetnek részt. A legjobb pályaművek bemutatásra kerülnek a Honismeret című folyóiratban.

Pályázati határidők:

 • Pályamunkák beküldése: 2023. április 14.

 • Értékelés, bírálat: 2023. május 15.

A pályázat anyagát kérjük megküldeni a  e-mail-címre (Az e-mail cím csak 2023. március 15-től működik, kérjük, hogy ezt követően küldjék el pályázatukat!). A diákok / csapatok feltétlenül tüntessék fel a városuk, iskolájuk nevét, évfolyamukat, elérhetőségüket / e-mail-címüket, felkészítőjük / segítőjük nevét és e-mail-címét!

A pályázati felhívással kapcsolatos szakmai további kérdések esetén elérhető

Dr. Gesztesi Enikő

a Honismereti Szövetség Pedagógiai Munkabizottságának elnöke

+36 20 3193171

A pályázattal kapcsolatos további információk

 email címre írva vagy a +36 1 645-11-50-es telefonszámon

kérhetők.