XXIX. Teleki Pál KM Földrajz-Földtan Verseny

Felvidék Külhoni

Célcsoport: az alapiskolák 7. és a 8. évfolyamos tanulói, valamint a nyolcosztályos gimnáziumok 2. és 3. évfolyamos tanulói.

A Verseny célja, tartalma, hozadéka:

A Versenyt a Magyar Természettudományi Társulat (MTT) földrajz–földtan
témakörben magyarországi és határon túli magyar anyanyelvű iskolák 13-14 éves (hetedik és
nyolcadik évfolyamos) tanulói számára hirdeti meg. A Verseny fordulóira az MTT központi
feladatlapokat készít a Versenykiírásban megadott ismeretanyagból.

A Verseny célja a természettudományok, azon belül a földrajz és a földtan iránt érdeklődő diákok számára lehetőséget biztosítani a szakmai fejlődésre és a tananyagon túl terjedő tudás megszerzésére, tehetséggondozásra.

A Verseny kiírójarendezője és a döntő szervezőjeMagyar Természettudományi Társulat

 A felvidéki Verseny főszervezője:
Pék László ()- Mentor Tehetségsegítő Tanács
Bacsó Péter () – Ady Endre Alapiskola, Párkány.

A jelentkezés ideje és módja2021január 22 -ig lehet jelentkezni az alábbi címen ITT.

A Verseny időpontjai és lebonyolításának menete:

 • Az iskolai forduló ideje: 2021. február , 15:00 (kivételt képez Besztercebánya megye – az innen bejelentkezett iskolákkal a tavaszi szünet miatt egy másik időpontot egyeztetünk). A versenyfeladatokat a jelentkező iskolák pedagógusai e-mailben kapják meg a szervezőktől.
 • felvidéki forduló 2021. április 9-10-én kerül megrendezésre a párkányi Ady Endre Alapiskolában, amelyre a résztvevő iskolák kategóriánkénti győztesei kapnak meghívást. A versenyzők a szervezők által összeállított központi feladatlapot töltik ki.

A felvidéki versenybe bekapcsolódó diákok számára a MENTOR TT a pályázati források függvényében szakmai programon való részvétel lehetőségét biztosítja (szakmai online verseny felkészítő és konzultációs lehetőség március elején, tudományos-ismeretterjesztő előadás, tanulmányút).A felvidéki forduló eredményes résztvevőit értékes szakkönyvekkel ajándékozzuk meg.

 • Kárpát-medencei döntő: 2021. május 14-15-16. – Eger, Eszterházy Károly Egyetem
 • Amennyiben a COVID vírus nemteszi lehetővé a versenyjelenléti formában történő megrendezését, a versenyt a tavalyihoz hasonlóan online formában valósítjuk meg.

A Verseny tematikája az iskolai fordulóban:

 1. évfolyamos tanulók részére:
 • Időjárás, éghajlat elemei. Térképészeti alapismeretek.
 • A Naprendszer és a Föld. Hegységképződés, a felszín változásai. Kőzetek, ásványok, mészkőhegységek formakincse. Kontinensek, óceánok. Földrajzi fokhálózat. Felszíni és felszín alatti vizek.  Földrajzi információk értelmezése, pénzügyi alapismeretek.
 • Éghajlati övezetek jellemzői.
 • A kőzetlemezek mozgása, külső erők, talaj, Földünk története.
 1. évfolyamos tanulók részére:
 • Időjárási ismeretek, az éghajlati övezetesség – Tájékozódás a térképen és a valóságban A Föld és a Világegyetem – A Föld, a Föld felszíne, a felszín változásai, domborzat
 • Európa általános természetföldrajza, népessége, Európai Unió jellemzői – Kárpát-medence felszíne
 • Magyarország nagytájainak természeti adottságai, idegenforgalma, népessége, településtípusai.

Javasoljuk a szaktanároknak, hogy a verseny iskolai fordulóján induló diákoknak adják meg a felkészüléshez az alábbi internetes címeket:

OFI 8. osztályos földrajz tankönyv letölthető: http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010801_1__teljes.pdf
OFI 7. osztályos földrajz tankönyv letölthető: http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010701_1__teljes.pdf
OFI 6. osztályos természetismeret tankönyv letölthető: http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505020601_1__teljes.pdf
OFI 5. osztályos természetismeret tankönyv letölthető: http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505020501_1__teljes.pdf

 A tananyagon felül (a Felvidéki és a Kárpát-medencei döntőre):

–  A Természet Búvár c. folyóirat „Világjáró” (7.évf.) ill. „Hazai tájakon” (8.évf.) cikkei

–  Teleki Pál élete és munkássága; letölthető ITT.

–  A felkészítőtanárokés a diákokszámáraisájánljuk, hogy a Magyar Természettudományi Társulat honlapjánismerkedjenekmegazelőzőévekversenyfeladataival, ahol a feladatokmegoldásaibaisbetekintéstnyerhetnek.

–  Azon kollégák számára, akik azelmúlt években bekapcsolódtak a Teleki földrajzversenybe, a Mentor TT a versenyre való felkészülés és a szakköri munka megkönnyítése céljából a 2021-es évre előfizette a TermészetBúvár folyóiratot, melynek számait a Molnár Könyv juttatja el Önök részére az iskolába.

A Magyar Természettudományi Társulat Versenykiírása az alábbi címen elérhető ITT