Virág Benedek-Pályázat

Hazai

Professzorok Batthyány Köre

és dícsérvén a Poézis hatalmát

átnyujtott volna versemért egy almát.

Kosztolányi Dezső

Virág Benedek-Pályázat

A Professzorok Batthyány Köre

tudományos pályázatot ír ki

a magyar ifjúság számára az alábbi témákban:

  • Két EU-tagország oktatási rendszerének az összehasonlítása

  • Tudás és információ. A műszaki fejlődés hatása a műveltségre

  • Nemzeti örökség és európai kultúra. Hagyomány és megújulás a 21. században

 

A pályázat célja az, hogy támogassa a tudományokkal elkötelezetten és elmélyülten foglalkozó fiatalok szakmai kibontakozását.

Korhatár: be nem töltött 25. év

Pályázni a megadott témakörök valamelyikébe illő publikált művel lehet.

További tájékoztatás olvasható a Professzorok Batthyány Köre honlapján: http://www.bla.hu/professzorok/

A pályaművek különnyomatát pdf-formában kell benyújtani a Professzorok Batthyány Köre részére:

e-mail: ">pbk-titká

postai cím: 1067 Budapest, Eötvös u. 24. I. 16.

A jelszóval ellátott pályaművek beadási határideje 2018. július 31.

A pályázatokat a Professzorok Batthyány Köre tagjaiból alakult bizottság bírálja el.

A sikeres pályázók között több díjat osztunk ki, a fődíj 50.000 Ft.

A Professzorok Batthyány Köre által alapított Virág Benedek-díjak kiosztására 2018. október 22-én a nyertes művek bemutatására rendezett konferencián kerül sor.

Budapest, 2018. január 22.

Professzorok Batthyány Köre