Vidéki MÚZSA kerestetik

Hazai
“Vidéki MÚZSA kerestetik – Műemlékek, Úti célok, Zseniális Attrakciók”

Keressük hazánk legígéretesebb kulturális úti célját.
A Kiváló Európai Desztinációk díj magyarországi pályázati kiírása
A projekt bemutatása Az Európai Bizottság 2017-ben immár tizenegyedik alkalommal írt ki pályázatot az ún. “European Destinations of Excellence” azaz a “Kiváló Európai Desztinációk” témában. A pályázat keretében megvalósítandó projekt célja, hogy felhívja a figyelmet az európai turisztikai desztinációk értékeire, sokszínűségére, továbbá, hogy a turisztikai fejlesztéseiket a társadalmi-kulturális-környezeti fenntarthatóság elvei mentén végző úti célok promócióját támogassa.

A projekt keretében minden évben kiválasztásra kerül tagállamonként egy kiváló desztináció, amely különféle díjazásokban részesül. A projekt végrehajtásával az Európai Bizottság többek között ösztönözni kívánja a szezonalitás és a területi koncentráció oldását, a fenntartható turizmusfejlesztési modellek terjedését, továbbá elő kívánja segíteni a jó gyakorlatok közötti tapasztalatcserét, illetve a szakmai kapcsolatok erősödését a díjazásban részesülő desztinációk között.
A 2017-ben induló téma a kulturális turizmus, a projekt címe: “Vidéki MÚZSA kerestetik – Műemlékek, Úti célok, Zseniális Attrakciók”. A projekt konkrét célja, hogy kiválasztásra kerüljön egy európai szinten is versenyképes desztináció, amely a már legalább két éve létező, a helyi kézzelfogható kulturális értékeikre (pl. kulturális-történelmi örökség vagy kortárs kultúra, mint például a hagyományos történelmi vagy régészeti emlékművek/helyszínek, ipari létesítmények, múzeumok, színházak, galériák, kortárs építészeti alkotások, modern városi kerületek, városok “kisebbségek által lakott részei” stb.) alapozott speciális turisztikai kínálatával elnyerheti a “Magyarország legígéretesebb kulturális úti célja” címet.

A kiválasztás egyben elismerést jelent, amely sok tekintetben további lendületet adhat a győztes térség turisztikai fejlődésének. A nyertes desztináció promóciós támogatásban részesül, amelynek révén lehetővé válik, hogy a térség Európai Uniós társaival közösen jelenjen meg a nemzetközi piacokon.
A pályázaton nyertes desztináció jogosult a ,,European Destination of Excellence – Kiváló Európai Desztináció” cím használatára.
Az elismerő címet elnyerő hazai térség marketingeszközeinek fejlesztéséhez a Magyar Turisztikai Ügynökség 2 000 000 Ft értékben járul majd hozzá. A nyertes térség részt vehet továbbá a 2018. évi Európai Turizmus Fórumon, ahol európai társaival átveheti a “Kiváló Európai Desztináció” díjat. A nemzetközi piacokon való promóciót a közös európai portálon való megjelenési lehetőség (ec.europa.eu/eden/) és az Európai Bizottság által a desztinációkról készítendő kisfilm/képmontázs segíti. Részt vehet továbbá az Európai Bizottság kezdeményezésében megvalósuló, az európai nyertes desztinációk szakmai együttműködését elősegítő hálózatfejlesztési projektben. A nyertesről magyar és angol nyelvű szakmai összefoglaló készül, továbbá megjelenési lehetőséget kap a Magyar Turisztikai Ügynökség micro-site-ján, az eden.itthon.hu honlapon. A pályázat révén elnyerhető – a nyertest, illetve a további helyezetteket és résztvevőket illető – többszintű promóciós hozzájárulás részletes leírása a Pályázati Útmutatóban található.

Az Európai Bizottság által kiírt pályázati felhívásra minden egyes tagállam esetében az illetékes turizmusirányításért felelős szervezet, illetve az általa delegált valamely más, szintén állami kompetenciába tartozó turisztikai szervezet nyújthatott be pályázatot. Hazánkban a Magyar Turisztikai Ügynökség látja el a projektfejlesztéssel, lebonyolítással kapcsolatos operatív feladatokat. A Magyar Turisztikai Ügynökség 2016 szeptemberében nyújtott be pályázatot az Európai Bizottsághoz, amelynek révén a maximális, 50%-os Európai Uniós támogatást nyerte el a projekt magyarországi lebonyolításához.
A “Vidéki MÚZSA kerestetik – Műemlékek, Úti célok, Zseniális Attrakciók” pályázaton a Kiváló Európai Desztináció cím elnyeréséhez a kiválasztás pályázati úton történik. A Pályázati Felhívásban összefoglalásra kerültek a pályázáshoz nélkülözhetetlen alapinformációk, amelyek elsősorban a pályázók általános tájékoztatását szolgálják. A pályázathoz kapcsolódó részletesebb információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázattal kapcsolatos további tájékozódást segíti az ún. Help Desk szolgáltatás, ami 2017. április 26. és 2015. június 30. között elérhető az e-mail címen. A Magyar Turisztikai Ügynökség által működtetett ingyenes tanácsadói szolgáltatás keretében a pályázók 3 munkanapon belül e-mailen választ kaphatnak a pályázattal kapcsolatos kérdéseikre.

A pályázat benyújtási határideje 2017. június 30.

Az értékelés eljárásrendje
A pályázatok elbírálása a Magyar Turisztikai Ügynökség, mint Kedvezményezett szervezeti keretei között, továbbá külső szakértők bevonásával zajlik majd le. A formai és többlépcsős szakmai értékelést a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Miniszterelnökség Kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkársága és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért felelős államtitkársága érintett képviselője által felállított értékelő csoport végzi. Az értékelés folyamán sor kerül(het) a pályázó térség helyszíni látogatására is. A végleges döntést egy szakmai záró konferencia keretei között az ún. Döntőbizottság hozza meg, amely turisztikai szakemberekből és releváns szakmai szervezetek képviselőiből áll. A záró konferencia Budapesten kerül megrendezésre, amelyre az összes pályázó térség, a sajtó képviselői, valamint a releváns szakmai szervezetek képviselői kapnak meghívást. A záró konferencián az előértékelés során kiválasztott öt, legjobb eredményt elérő desztináció bemutatkozási lehetőséget kap, majd ezt követően a Döntőbizottság zárt ülésen hozza meg végső döntését. A Döntőbizottság figyelembe veszi a térségek pályázati anyagait, az Értékelő Csoport által felterjesztett értékeléseket, valamint az elhangzó prezentációkat. A záró konferenciához kapcsolódóan a döntőben a résztvevők bemutatkozási lehetőséget kapnak a helyszínen.
http://eden.itthon.hu/aktualis-palyazat