Várják a fiatalok jelentkezését

Komárom Külhoni

 

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara 2022-ben is szeretettel várja mindazok jelentkezését, akik lelkipásztorként, vagy a szeretetszolgálatban dolgozó szakemberként szeretnék szolgálni az Urat.

A karon 5+1 féle képzésre lehet jelentkezni:

Református teológia – lelkészképzés, ami 5 éves, 10 szemeszteres osztatlan, államvizsgával záródó mesterképzés. A tanulmányok sikeres elvégzője magiszteri (Mgr.) oklevelet kap.

Missziológia, diakónia, szociális gondoskodás szak, ami 3 éves, 6 szemeszteres, államvizsgával záródó alapképzés. A tanulmányok sikeres elvégzője baccalaureatusi (Bc.) oklevelet kap.

Missziológia, diakónia, szociális gondoskodás szak, ami 2 éves, 4 szemeszteres, államvizsgával záródó mesterképzés. A tanulmányok sikeres elvégzője magiszteri (Mgr.) oklevelet kap.

Teológia – nappali doktori képzés, ami 3 éves, 6 szemeszteres, doktori vizsgával és disszertációs védéssel záródó képzés. A tanulmányok sikeres elvégzője doktori (PhD.) oklevelet kap.

Teológia – levelező doktori képzés, ami 4 éves, 8 szemeszteres, doktori vizsgával és disszertációs védéssel záródó képzés. A tanulmányok sikeres elvégzője doktor (PhD.) oklevelet kap.

Rigorózus képzés református teológia szakon, ami 1 éves, 2 szemeszteres eljárás. A rigorózus vizsgát tett és a szakdolgozatát megvédő hallgató ThDr. címet kap.

A felvételivel kapcsolatos információkat az érdeklődők megtalálják a Selye János Egyetem honlapján: www.ujs.sk, vagy közvetlenül is kereshetik a Református Teológiai Kar képviselőit: Somogyi Alfréd dékánt (tel: 0905176111; mail: ), Szénási Lilla dékánhelyettest (tel: 0907-101465; mail: ), Lévai Attila dékánhelyettest (tel: 0908-706655; mail: ).