Vallási sokszínűség Európában

Hazai

Vallási sokszínűség Európában – múlt, jelen és jövő

Összefoglaló:
Az Európában egymás mellett jelen levő sokszínű vallási és nem vallásos közösségek vizsgálata a különböző közösségek és társadalmi csoportok között, illetve a bennük létező kapcsolatok, együttműködések, feszültségek feltárása, különös tekintettel a nemek közti esélyegyenlőség vonatkozásainak vizsgálatára.

Célok:
A vallási tézisek, valamint a vallási közösségekhez és csoportokhoz való tartozás Európa-szerte a társadalmi kapcsolatok működését irányító tényező volt évszázadokon át. Az Európában megtalálható vallások gazdag hagyományainak elismerése érdekében Az Európai Unió Alapjogi Chartája deklarálja a gondolat, lelkiismeret, valamint a vallás szabadságát. A vallásszabadság melletti határozott elkötelezettség ellenére napjainkban mégis léteznek vallási feszültségek számos európai társadalomban, melyeket saját céljaik elérése érdekében politikai szélsőségesek nem egy esetben súlyosbítottak már. Ennek következtében elengedhetetlen, hogy megértsük a vallás, szekularizáció és spiritualitás új európai színterét, a radikalizáció és vallási intolerancia gyökereinek feltárásával, elősegítve Európában az együttélést és a párbeszéd kibontakozását.

Széles történelmi és földrajzi megközelítést alkalmazva a pályázatoknak összehasonlító és multidiszciplináris kutatást kell megvalósítaniuk. Ennek során a vizsgálat tárgyát az Európában egymás mellett jelen levő sokszínű vallási és nem vallásos közösségek különböző típusai, illetve elemei képezik. A kutatás célja a különböző közösségek és társadalmi csoportok között, illetve a bennük létező kapcsolatok, együttműködések, feszültségek feltárása. Fontos szempont a nemek közti esélyegyenlőség vonatkozásainak vizsgálata.
Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: CULT-COOP-05-2017
Státusz: nyitott
Határidő: 2017. 02. 02.
Keretösszeg: 25 000 000 euró
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Nonprofit szervezet (civil szervezet), Nonprofit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás:
A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból érkezzenek.
http://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/640

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag