V. Sajó Sándor versmondó verseny

Zenta Egyéb

 

A magyar költők hazafias verseinek szemléjét 2017. június 24-én (szombaton) tartjuk meg 10:00 órai kezdettel Zentán, a színházteremben.
A versenyt a következő kategóriákban bonyolítjuk le:
1. általános iskolás alsós osztály,
2. általános iskolás 5. és 6. osztályok,
3. általános iskolás 7. és 8. osztályok,
4. közép iskolások és
5. felnőttek.

A résztvevőknek 2 verssel kell benevezniük, amelyek közül az egyiknek Sajó Sándor versének kell lennie, míg a másiknak szabadon választott hazafias versnek.

Benevezéseket a jelentkezőlap kitöltésével Vajdaságból és a kárpát-medencei partner szerevezeteinkből várunk legkésőbb 2017. június 1-ig a következő e-mail címre: vagy levélcímünkre: Vancsesz, 24430 Ada, Lenin u. 46., Szerbia.

A benevezéseknek tartalmazniuk kell a résztvevő teljes nevét, születési dátumát, lakcímét, telefonszámát, villámposta címét, az iskola vagy szervezet megnevezését, felkészítő tanár teljes nevét és a választott Sajó Sándor és egy másik vers szerzőjét és címét.
A benevezetteket értesítjük a jelentkezés elfogadásáról és az egész napi programról.
Minden versenyzőnek és felkészítő tanárnak ebédet és üdítőt, illetve emléklapot biztosítunk.
Útiköltséget nincs módunkban biztositani, de a jelentkezőknek segitünk a közös utazás megszervezésében.
A külföldről érkezőknek szükség szerint szállást és étkezést biztositunk, ezért időben jelezzék igényeiket.
A szervezők által kiválasztott 3 tagú értékelő bizottság rangsorolja majd a teljesítményeket.
Minden kategóriában az első három helyen végző versenyzőt külön jutalomban részesítjük, de különdíjakat is odaítélhet az értékelő bizottság. A legjobb teljesítményt nyújtó versenyzők képviselik majd Vajdaságot novemberben Ipolyságon (Szlovákia) és februárban Zsámbokon (Magyarország) megtartandó versmondó versenyeken. Ezen kivül a szervezők további szereplési lehetőségeket is biztosítanak a nagyobb vajdasági nagycsaládos rendezvényeken.
Jelentkezés és további tájékoztatás a 024852350-es vagy a 0638513607–es távbeszélőszámokon, illetve a villámlevélcímen lehet.