Ünnepi rajz- és esszépályázat

Beregszász Hazai

Felhívás: Ünnepi rajz- és esszépályázat a magyar zászló és címer megünneplésére

 A zászló és a címer a közösség összetartozásának jelképei. Számunkra, magyar emberek számára különös jelentőséggel bírnak. Ennek legfőbb oka, hogy bár Magyarország határai nem esnek egybe a magyar nemzet határaival, a nemzet nyelvi, kulturális és történelmi hagyományainál fogva mégis egységes. Ennek az összetartozásnak – a Himnusz mellett – a legfontosabb jelképei a magyar zászló és a nemzeti címer.

A Magyar Országgyűlés a 2020-as esztendőt a nemzeti összetartozás évének nyilvánította. Ugyanakkor – Zrínyi Miklós magyar költő, hadvezér és hadtudós születésének 400. évfordulója alkalmából – az Országgyűlés a 2020-as esztendőt Zrínyi Miklós-emlékévnek is nyilvánította.

A Magyar Országgyűlés a magyar zászló és címer emléknapjául, így összetartozásunk egyik legfontosabb ünnepéül március 16-át jelölte ki. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet – amely küldetéséből eredően az emléknaphoz kapcsolódó ünnepségek és események szervezésében kiemelt feladatot vállal – a Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan élő, valamennyi magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista számára pályázatot hirdet. A pályázatok három témakörben (Magyar zászló és címer, „ÖSSZETARTOZUNK”, valamint „Zrínyi Miklós – a költő és a hadvezér”), illetve két műfajban (rajz és esszé), és a rajzpályázat esetében hét, míg az esszépályázat esetében három korcsoportban kerülnek kiírásra. Egy pályázó egy műfajban csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályaművek beérkezési határideje 2020. február 17., hétfő déli 12.00 (közép-európai idő).

Az esszépályázatot benyújtók pályamunkáikat az alábbi e-mail címre küldhetik: 

A rajzpályázatokat:

• a Kárpát-medencében élő pályázók postai úton az alábbi postacímre: Nemzetstratégiai Kutatóintézet 1368 Budapest Pf.: 178., küldhetik el;

• a diaszpórában élő pályázók scannelve, elektronikus formában a  e-mail címre küldhetik pályázataikat (scannelt formában csak a diaszpórában, (pl. Nyugat-Európában vagy a tengerentúlon) élő magyar fiatalok pályázatait fogadjuk el!);

• a kárpátaljai pályázók rajzpályázatukat beküldhetik Magyarország Beregszászi Konzulátusára is, amely azokat eljuttatja a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek. Az elmúlt éveknek megfelelően, a Budapesten nem díjazott kárpátaljai pályaművek díjkiosztását a konzulátuson tartjuk majd meg, valamint kiállítást rendezünk belőlük a Konzulátus kiállítótermében.

Cím: MAGYARORSZÁG KONZULÁTUSA, 90202 Beregszász, Bohdan Hmelnickij u. 53.; e-mail:  tel:+38 03141/425 07

A pályázatról további részletek a Nemzetstratégiai Kutatóintézet honlapján olvashatók.  A pályázattal kapcsolatos esetleges egyéb információk a , illetve az  e-mail-címen, valamint a +36 1 896 7547-es telefonszámon kérhetők.

 

Forrás: https://kiszo.net