Tűzoltó egyesületek programja

Erdély Külhoni
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Önkéntés Tűzoltó Egyesületek támogatási programja a 2020-as évre

Pályázhatnak: önkéntes tűzoltó egyesületek vagy jogi személyiséggel rendelkező, Hargita megye területén vészhelyzetek megelőzését, kezelését, a lakosság védelmét szolgáló, sürgősségi beavatkozási tevékenységet folytató szervezetek, egyesületek, alapítványok.

Támogatott tevékenységek:

– önkéntes tűzoltóknak és fiataloknak szervezett események, fesztiválok, konferenciák, megelőzési programok és szakkurzusok támogatása,
– önkéntes tűzoltóknak szervezett külföldi és belföldi tapasztalatcserék,  események, fesztiválok, konferenciák, szakképzések támogatása,
–  tűzoltó tevékenységgel kapcsolatos, fiatalokat megcélzó programok, ifjúság nevelésével kapcsolatos események szervezése,
– tűzoltó egyenruhák és védőeszközök vásárlásának támogatása önkéntes tűzoltóknak, ( 2500 lej/db alatt)
– tűzoltó felszerelések és tűzoltáshoz szükséges eszközök beszerzésének támogatása – pl. láncfűrész, tűzcsap, tömlő,  létrák, feszítő eszközök, stb ( 2500 lej/db alatt)
– önkéntes tűzoltók felkészítő képzéseken való résztvételének támogatása,
– kiadványok, brosúrák, kézikönyvek, szórólapok, információs és oktató célzatú plakátok kiadása és nyomtatása a lakosság ismereteinek gyarapítását célzó tevékenységek keretében.
– önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályázatokhoz,

A vissza nem térítendő támogatás NEM fordítható profittermelő tevékenységre.

A 2020-as évre előirányzott keretösszeg: 300.000 lej

A program futamideje: a 2020-as év.

A pályázatok leadási módozata és határideje:

A pályázatokat Hargita Megye Tanácsának iktatójában, 2020. március 26., 12 óráig, valamint a területi irodákban, 2020. március 26, 10 óráig lehet benyújtani.

A pályázati űrlapokat elektronikus formában elküldeni a e-mail címre.

A vissza nem térítendő támogatás: a program támogatásával kapcsolatos dokumentációban leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, amely megtalálható a www.hargitamegye.ro oldalon, illetve beszerezhető Hargita Megye Tanácsának székhelyéről, cím: Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám, 208/A iroda, kapcsolattartó személySalamon Endre, telefon 0266-207700/1308, e-mail .