„Tudománnyal fel!” pályázat

Erdély Hazai

A pályázat célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktorvárományosok és posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint doktorvárományosok esetén a doktori disszertáció (PhD, DLA) megírása.
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. június 2.
Támogatásra jogosultak köre: magánszemély
Keretösszeg: Legfeljebb 1.052.000.000 Ft
Pályázat értékelője: Támogatott, befogadó felsőoktatási intézmény
Pályázók köre: Az I. kategóriában a doktori képzés plusz 1 évében részt vevő tehetséges hallgatók (komplex vizsga teljesítve, abszolutórium beadva). A II. kategóriában posztdoktorok, akik a PhD/DLA fokozatukat 2019. január 1. után szerezték.
Támogatható tevékenységek: Ösztöndíj (bármely tudományterületen)
Nyertes pályázatok becsült száma: Legfeljebb 313 fő.
Pályázónként elnyerhető ösztöndíjtámogatás: 200.000 Ft/hó/fő
Ösztöndíjtámogatás időszaka: 2022/2023-es tanév
Ösztöndíjtámogatás futamideje: Az I. kategóriában 6 vagy 12 hónap, a II. kategóriában 12 hónap.
Pályázatok értékelője és/vagy az ösztöndíjasokra a javaslat benyújtója: befogadó felsőoktatási intézmény
Ösztöndíjtámogatás elszámolása: Az ösztöndíjas időszak végén záró szakmai beszámolót kell benyújtani, pénzügyi elszámolást nem.

További információk: http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tudomannyal-fel