Tamási Áron esszé- és novellapályázat

Egyéb
Tamási Áron (1897–1966), a nagy erdélyi magyar író születésének 125. évfordulója alkalmából a Magyar Művészeti Akadémia – a Magyar Írószövetség szakmai együttműködésével – esszé és novella írására hirdet pályázatot. A pályázatra szeptember 30-áig olyan, korábban nem publikált és más pályázaton még nem szerepelt művekkel lehet jelentkezni, melyek kapcsolódnak Tamási Áron életművéhez. A kiírás részletei alább olvashatók.
Pályázati kiírás Tamási Áron esszé- és novellapályázat

Tamási Áron, a nagy erdélyi magyar író születésének 125. évfordulója alkalmából a Magyar Művészeti Akadémia – a Magyar Írószövetség szakmai együttműködésével – pályázatot hirdet korábban nem publikált és más pályázaton még nem szerepelt magyar nyelvű esszé- és novella írására 18 év feletti alkotók számára az alábbiak szerint:

 • Novella kategóriában maximum 33.000 karakter terjedelmű elbeszéléseket, novellákat, rövidprózákat várnak, amelyek akár tematikájukban, akár nyelvi sajátosságaikban, akár más poétikai eszközeikben, akár helyszínüket tekintve (Székelyföld, Amerika stb.) kötődnek Tamási Áron életművéhez.
 • Esszé kategóriában maximum 33.000 karakter terjedelmű esszéket várnak, amelyek tárgya Tamási Áron élete, életműve, alkotói munkássága, szerepe és helye a 20. század prózairodalmában, sajátos nyelvi világa, recepciója, hatása a mai magyar irodalomra, színház-, illetve filmművészetre stb.

Díjak mindkét kategóriában:

 1. 500.000 Ft
 2. 300.000 Ft
 3. 150.000 Ft

A szervezők és a szakmai zsűri fenntartja a jogot, hogy különdíjakat is oszt, vagy megosztva ítéli oda a díjakat.

Pályázati tudnivalók:

 • Nevezési díj nincs.
 • Minden szerző kategóriánként 1 művel pályázhat.
 • A pályázók korábban sem nyomtatásban, sem internetes felületen nem publikált műveket nyújthatnak be.

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázat anonim, ezért a beküldendő pályaműre csak egy jelige és a mű címe kerülhet. A szerző nevét a beküldött dokumentum címe sem tartalmazhatja. A pályaműveket a Magyar Írószövetség munkatársa kizárólag erre a célra létrehozott e-mail-címen keresztül fogadja, az anonimitás biztosítása érdekében csak neki van hozzáférése az e-mail-fiókhoz. A pályaművek így anonimizálva kerülnek a szakmai zsűrihez.
 • A pályázat beküldésének tartalmaznia kell a pályamű legfeljebb egyoldalas szinopszisát, amelyen a választott jelige és a mű címe is szerepel!
 • A pályázati anyagot elektronikus formában kell beküldeni, csatolt fájlként, Word, rtf vagy pdf kiterjesztésben. A levél tárgya a pályázat címe legyen! A küldött e-mail tartalmazza csatolmányként a pályázati művet, a levélszövegben a pályázó nevét, esetleges írói (ál)nevét, valamint elérhetőségként e-mail-címét, telefonszámát és lakcímét!
 • A pályaműveket az alábbi e-mail-címre kell elküldeni:

Beadási határidő: 2022. szeptember 30., éjfél

Díjátadás: 2022. november első fele

További információk:
A pályázat beadásával a pályázó

 • elfogadja a pályázati kiírás feltételeit;
 • nyilatkozik arról, hogy a beadott mű saját szellemi terméke, a saját tulajdonát képezi, és nem sérti mások szerzői jogait. Ez irányú bármilyen jogi felelősség a pályázót terheli;
 • nyilatkozik arról is, hogy a pályázatra beadott mű korábban nem jelent meg sem nyomtatásban, sem internetes felületen;
 • nyilatkozik arról, hogy az adatai kezeléséhez hozzájárul.

Amennyiben a beküldött mű nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, a zsűri a pályázót kizárja a pályázatból. A zsűri nem indokolja meg a nem díjazott művekkel kapcsolatos döntéseit.
A szervezők fenntartják a jogot arra nézvést, hogy a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályaműveket nyomtatásban megjelentetik.

A kiírás innen tölthető le.