Színnel-lélekkel kórházfelújítás

Hazai
Színnel-lélekkel kórházfelújítás

POLI-FARBE VEGYIPARI KFT.

“SZÍNNEL-LÉLEKKEL KÓRHÁZFELÚJÍTÁS” 
Pályázati Felhívás

A Poli-Farbe Vegyipari Kft. hazánk meghatározó festékgyára, Magyarország festékfejlesztési központja. Tevékenységünket, termékeinket számos terméknagydíj ismerte el. Büszkék vagyunk arra, hogy családi vállalkozásból nagyvállalattá tudtuk fejlődni az elmúlt években.
Termékeink a színek és a pozitív gondolatok “nagykövetei”, körülvesznek minket az ország minden pontján. Befektetünk a jövőbe, óvjuk környezetünket, munkát adunk és arra bíztatunk mindenkit, hogy építse és szépítse otthonát, környezetét. Ennek szellemében kívánjuk támogatni az egészségügyi intézmények megújítását, melyhez “SZÍNNEL-LÉLEKKEL” hozzájárulunk.
Jelen felhívás célja a fekvőbeteg ellátó intézmények fenntartási és működési költségeinek csökkentése az infrastrukturális feltételek javításával (festés), az egészségügyi szakellátások szakmai színvonalának növelésével (műszer, diagnosztikai eszköz beszerzés).

Rendelkezésre álló forrás:
– 80 000 m2 felületre elegendő POLI-FARBE INNTALER és PLATINUM beltéri diszperziós falfesték 
– 5000 m2 felületre elegendő POLI-FARBE MEDI-FARBE diszperziós beltéri falfesték
– Nettó 4 000 000 Ft eszközbeszerzésre (műszer, terápiás eszköz, diagnosztikai eszköz)

Várható pályázatok száma: 5-20 db.

Jogosultak köre: jelen pályázati kiírás keretében csak és kizárólag közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó járó- és fekvőbeteg-intézmények pályázhatnak, kizárólag közfinanszírozott egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítására.

PÁLYÁZAT TARTALMA
A kiírás keretében megvalósuló beruházások tartalma a fekvő- és/vagy járóbeteg-ellátás fejlesztése, az alábbi szempontok szerint:
– Betegbarát, tiszta és egészségtámogató intézményi környezet kialakítása az intézmény falainak lefestésével, melyhez a festéket a Poli-Farbe Vegyipari Kft. biztosítja.
– Minimum falfelület 5 ezer m2, maximum 20 ezer m2. Az igényelt falfelület alátámasztására alaprajz és műszaki számítás szükséges. Az alaprajzon be kell jelölni festéssel érintett helyiségeket, valamint fotódokumentációt kérünk a kifestendő helységek jelenlegi állapotról, majd a megvalósítást követően a végeredményről is.
– Fekvő és járóbeteg-ellátás eszközrendszerének (terápiás és diagnosztikus) fejlesztése új műszerek, eszközök beszerzésével, melyhez maximum nettó 500 000 Ft támogatás igényelhető. A költség alátámasztására 2 db független árajánlat csatolása szükséges.
– Indokolni kell a költség-hatékony, korszerű eszköz szükségszerűségét, és a várt eredményeket úgy az ellátás szakmai fejlődése, mint a gazdaságossági fenntarthatóság, társadalmi hasznok oldaláról. 
– Csak olyan projektek támogathatóak, melyek kivitelezői lebonyolítására (munkadíj) a pályázó rendelkezik a szükséges erőforrásokkal, és nyilatkozatban vállalja a projekt megvalósítását 2019.09.30.-ig.
– Minden esetben a fejlesztések (festés, eszközbeszerzés) részletes és adatokkal alátámasztott indoklása szükséges a pályázati adatlapon.

Alábbi tevékenységek támogathatók:
– Betegkomfort javító Épület felújítás (belső festés) a Poli-Farbe Vegyipari Kft. által biztosított festékkel. Kivitelezés munkadíját saját erőből kell biztosítani.
– Eszközbeszerzés: korszerű gép-műszerek pl. terápiás eszköz, diagnosztikai eszköz, patológiai eszköz, kp-i műtőegység- kp intenzív eszközei, sürgősségi ellátás eszközei, ápolást segítő és rehabilitációs speciális eszközök beszerzése

Fenntartási kötelezettség
A pályázónak vállalnia kell, hogy a beruházás megvalósításától (zárásától) számított 3 évig teljes felelősséggel biztosítja, hogy a fejlesztés tárgyát képező ingatlan és eszközök rendeltetésében és azok tulajdonviszonyában változás nem történik, használatából bármely pályázón kívüli szervezetnek jogtalan előnye nem származik. Amennyiben a fejlesztés tárgyát képező ingatlan (társ)tulajdonosa és az ingatlanban működő intézmény fenntartója eltérő szervezet, a fenti feltétel teljesüléséért együttesen felelnek.

Nyilvánosság biztosítása 
A Kedvezményezett köteles a projektről és a támogatásról honlapján információt nyújtani, valamint a fejlesztés előtti és utáni fotódokumentációt honlapján közzétenni. Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy sajtónyilvános zárórendezvény keretében adja át a megvalósult beruházást.

Egyéb korlátozások
Jelen kiírásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet, dupla finanszírozás elkerülése érdekében. Cél, hogy az adott projektgazda ugyanazon fejlesztési célra csak egy forrásból kerüljön támogatásra.

A projekt megkezdése
A pályázat pozitív döntéséről szóló értesítő keltezésének dátumával.

A projekt fizikai befejezésének végső határideje: 2019. szeptember 30.

Támogatás formája
Épület felújítás festési munkálataihoz szükséges festék természetbeni biztosítása. Az eszközbeszerzéshez vissza nem térítendő támogatás, egy összegben átutalva, utólagos elszámolással.

Támogatás mértéke
Eszközbeszerzés esetén az eszköz vételárának maximum 100%-a.

Támogatás maximális összege:
Épület felújítás (festés) esetén max. 20 000 m2-re elegendő festék.
Eszközbeszerzésnél max. nettó 500 000 Ft.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, elektronikusan nyújtható be Word, Pdf formátumban az alábbi e-mail címre:
 

A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni.

A projekt adatlap mellé csatolni kell e-mailben a kinyomtatott, cégszerűen aláírt majd beszkennelt nyilatkozatot is, valamint a kötelező mellékleteket. A pályázaton való részvétel díjmentes!
Beadási határidő: 2019. június 30.

Benyújtandó dokumentumok és mellékletek listája:
– Vezető tisztségviselő Aláírási címpéldánya (aki aláírja a pályázatot)
– Alaprajz bejelölve a fejlesztéssel érintett helyiségeket
– A lefestendő falfelület számítási melléklete
– Árajánlat eszközbeszerzéshez
– Nyilatkozat a felhívásban szereplő feltételek vállalásáról

Pályázatok elbírálásának ütemezése:
Pályázatok leadási határideje: 2019. 06. 30.
Értesítés a hiánypótlásokról: 2019. 07. 05.
Hiánypótlások beérkezése: 2019. 07. 15.
Támogatási javaslat közlése: 2019. 07. 22-26.
https://www.polifarbe.hu/