Szakképzési Kiválósági Központok Pályázat

Online EU

A pályázati konstrukció a szakképzési kiválósági központok nemzetközi együttműködési hálózatainak fokozatos létrehozását és fejlesztését támogatja, hozzájárulva az innovációt, a regionális fejlesztést és a társadalmi befogadást szolgáló készségek ökoszisztémáinak létrehozásához.
A szakképzési kiválósági központokról szóló kezdeményezés támogatja a szakképzési kiválóság alulról felfelé építkező megközelítését, amelyben a helyi érdekelt felek széles köre vesz részt. Lehetővé teszi a szakképzést nyújtó intézmények számára, hogy gyorsan hozzáigazítsák a készségkínálatot a változó gazdasági és társadalmi igényekhez. A szakképzési kiválósági központok helyi viszonyok között működnek, és az innovációt, a regionális fejlesztést és a társadalmi befogadást szolgáló készség-ökoszisztémák gerincét alkotják, miközben nemzetközi együttműködési hálózatokon keresztül együtt dolgoznak más országok szakképzési kiválósági központjaival.
Lehetőséget biztosítanak a fiatalok alapképzésére, valamint a felnőttek továbbképzésére és átképzésére a dinamikus munkaerőpiac igényeinek megfelelő rugalmas és időszerű képzési kínálat révén, a zöld és digitális átállással összefüggésben. A vállalatokkal és különösen a kis- és középvállalkozásokkal való szoros együttműködés révén katalizátorként működnek a helyi üzleti innovációban.
A szakképzési kiválóság magas színvonalú készségeket és kompetenciákat biztosít, amelyek minőségi foglalkoztatást és egész életen át tartó lehetőségeket eredményeznek, és amelyek megfelelnek az innovatív, inkluzív és fenntartható gazdaság igényeinek.
A szakképzési kiválóság javasolt koncepcióját tanulóközpontú, holisztikus megközelítés jellemzi, amelyben a szakképzés:

  • A készségek ökoszisztémáinak elválaszthatatlan részét képezi, és hozzájárul a regionális fejlesztéshez, az innovációhoz, az intelligens szakosodáshoz és a klaszterekre vonatkozó stratégiákhoz, valamint az egyes értékláncokhoz és ipari ökoszisztémákhoz;
  • Része a tudásháromszögeknek és szorosan együttműködik más oktatási és képzési szektorokkal, valamint az adott közösséggel, a kreatív és üzleti oldallal;
  • Lehetővé teszi a tanulók számára, hogy magas színvonalú, minőségbiztosításon alapuló szolgáltatás révén szakképzési (szakmaspecifikus) és kulcskompetenciákat egyaránt elsajátítsanak;
  • A munka világával kialakítja a partnerségek innovatív formáit, és támogatja az oktatásban és képzésben részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók/folyamatos szakmai fejlődését, az innovatív pedagógiai módszereket, a tanulók és a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitását, valamint a szakképzés nemzetközivé válását célzó stratégiákat.

A partnerségeknek legalább 8 teljes jogú partnert kell bevonniuk legalább 4 uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból (amelyek legalább 2 uniós tagállamot foglalnak magukban).
Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE
Státusz: nyitott
Határidő: 2022.09.07.
Keretösszeg: 48 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Konzorciumi előírás:
Valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult harmadik országban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmények és adott esetben egyéb oktatási és/vagy nem oktatási partnerek konzorciuma nyújtja. A konzorciumban legalább három felsőoktatási intézmény vesz részt három különböző országból, amelyek közül legalább kettőnek uniós tagállamnak vagy a programhoz társult harmadik országnak kell lennie.

További információk: https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/4755