Sportpályázat élsportolóknak

Erdély Külhoni

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa a 2019/238-as számú tanácshatározat értelmében pályázatot hirdet, a sportprogramok finanszírozási feltételeire, követelményeire és módszertanára vonatkozó szabályzat szerint az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es számú Testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján.

A Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által történő finanszírozáshoz való hozzaférés naptári évenként folyamatosan történik, amig a költségvetési keret tart.

A támogatási dokumentáció írásban benyújtható Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati, tájékoztatási és iktatóirodájában a meghirdetéstől számított 15 napon belül, 2021. június 4-től kezdődően, de nem később, mint 2021. június 18-án, 15 óra.

A tanácshatározat telyes tartalma megtekinthető a polgármesteri hivatal székhelyén, az ügyfélszolgálati, tájékoztatási és iktatóirodában, valamint a https://www.sfantugheorgheinfo.ro/hotarari/hotarari-c-5034 honlapon.

Bővebb felvilágosítást a 0267-316901 telefonszámon, vagy a e-mail-címen nyújtanak.

További információk: https://www.sepsiszentgyorgyinfo.ro/osztondijak-tamogatasok/sportpalyazat-elsportoloknak-2021