Röntgenkép a CX-Ray segítségével!

Hazai
Röntgenkép a CX-Ray segítségével!

A CX-Ray Kft. pályázati felhívása gyermekjóléti vagy gyermekeket, fiatalkorúakat segítő alapítványok és nonprofit szervezetek támogatására.
Pályázat beadási határideje: 2019. 08. 31. 

A pályázatról
A pályázat célja a magyar gyermekjóléti vagy gyermekeket, fiatalkorúakat segítő alapítványok és nonprofit szervezetek működésének hatékonyabbá tétele, az információ- és tudásáramlás minőségi javítása, valamint a területen fennálló fluktuáció csökkentése.

A pályázat tárgya:
CX-Ray Kft. szervezeti felméréseinek (a Hálózatelemzésnek, az Elégedettség Felmérésnek és a 360 Fokos Értékelésnek) egyszeri, térítésmentes használata

A szervezeti felmérések által kimutatható fejlesztési területek:
– Hálózatelemzés esetén: A szervezet informális kapcsolatainak és szerepeinek felderítése. A szervezeten belüli munkafolyamatok, valamint az információáramlás és a tudásmegosztás hatékonyságának felmérése. A szervezet kulcsszakértőinek, tehetségeinek és természetes mentorainak feltérképezése. A várhatóan lemorzsolódó szervezeti tagok kimutatása. 
– Elégedettség Felmérés esetén: A szervezeti tagok elégedettségének vizsgálata a munkahelyi környezet és a vezetői viselkedés szempontjából.
– 360 Fokos Értékelés esetén: A szervezetben fontos dolgozói kompetenciák feltárása. Hiteles visszajelzési kultúra megalapozása a vezetők és a beosztottak részére is.

Támogatjuk továbbá a szervezeti diagnosztikán alapuló szervezetfejlesztést is, amennyiben az magába foglalja az eredményekre épített akciótervek kidolgozását és konzultációk megtartását, egy szervezetfejlesztési tanácsadó közreműködésével.
A pályázat feltételei:
A szervezetnek vagy szervezeti egységnek minimum 6, maximum 150 foglalkoztatott fővel kell rendelkeznie. (Foglalkoztatásnak számít minden főállású vagy részmunkaidős munkavállaló, önkéntes, alvállalkozó, illetve mindenki, aki valamilyen formában aktívan hozzájárul a szervezet mindennapi működéséhez.)
A pályázat adatlapját az oldal tetején, a megadott határidőig be kell nyújtani.

Az érvényes pályázat kötelező elemeként kérünk egy minimum 2 oldalas (A/4, TNR, 12, normál sorköz) dokumentumot benyújtani. A dokumentum célja a szervezet jelenlegi működésének és az optimális belső működést akadályozó nehézségeknek a részletes bemutatása. A pályázati anyag összeállításakor az alábbi szempontokra kell kötelezően kitérni: 

1. a szervezeti működés átfogó bemutatása (létszám, tevékenység, hierarchia, strukturális csapatok, együttműködés)
2. a különböző szervezeti egységek, munkakörök és feladatkörök átlagos feladatainak rövid ismertetése 
3. az észlelt szervezeti problémák, nehézségek felsorolása és ezek kifejtése (pl. a csapatok/munkatársak/műszakok között nem megfelelő az információk átadása; a beosztottak nem hallgatnak a vezetőre / nem adnak a szavára stb.)
A dokumentumot ezen weboldal fenti részén, az adatok megadásával együtt lehet feltölteni.

A pályázat elnyerése esetén az alábbi (a felméréshez szükséges) információkat kell a CX-Ray Kft. részére eljuttatni:
– a tagok neve
– a tagok e-mailcíme
– a tagok szervezeti hierarchiája
Pályázni jogosult:
Minden 6-150 főt foglalkoztató, magyar egészségügyi vagy egészségügyet segítő alapítvány és nonprofit szervezet, vagy egy nagyobb magyar egészségügyi vagy egészségügyet segítő alapítvány vagy nonprofit szervezet 6-150 fős részlege. (Foglalkoztatásnak számít minden főállású vagy részmunkaidős munkavállaló, önkéntes, alvállalkozó, illetve mindenki, aki valamilyen formában aktívan hozzájárul a szervezet mindennapi működéséhez.)
Önkormányzati vagy állami intézmények a pályázatra nem jogosultak.
A pályázat elbírálása:
A támogatásban 2 kiválasztott pályázó részesülhet attól függően, hogy a CX-Ray Kft. szervezeti felmérései mennyiben tudnak hozzájárulni a felmerülő és megoldandó problémákhoz. 

Pályázat ütemezése
2019. augusztus 31. 23:59, Érkezés
Jelentkezési időszak vége 2019. szeptember 1-8.
Pályázati anyagok feldolgozása, 5 lehetséges nyertes szervezet kiválasztása 2019. szeptember 9-október 15. 
Személyes interjúk lebonyolítása az 5 továbbjutott szervezettel 2019. október 17.
A két nyertes (és a többiek) értesítése 2019 október 21.-december 15.
A felmérés és a tanácsadás lebonyolítása
http://www.event.cx-ray.com/palyazat