Rómer Flóris Terv

Külhoni

Rómer Flóris Terv – pályázati kiírás a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárására, megóvására és megismertetésére

Pályáztató: Magyarország Kormánya
Határidő: 2016. május 20.

Magyarország Kormánya a határon túli magyar közösségek iránti elkötelezettség, valamint a nemzetünk történelméről tanúskodó emlékek fenntartásának fontossága tudatában 2015 októberében elindította a Rómer Flóris Tervet. A program nevét a Kárpát-medencei régészet és műemlékvédelem meghatározó alakjáról, Rómer Flórisról kapta, méltó megemlékezésként születésének 200. évfordulójára. A Rómer Flóris Terv legfontosabb célkitűzése az emlékek megóvása, azaz állapotuk javítása, értékeik kibontakoztatása, helyreállításuk, restaurálásuk, megismertetésük támogatása. Elsőbbséget élveznek azok a beavatkozások, amelyek közvetlenül a műemléki értékek megmentésére, fenntartására irányulnak. Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít azokra a veszélyeztetett helyzetű emlékekre, amelyek fenntartásához, értékeik megőrzéséhez a helyi közösségek saját ereje nem elegendő. A felhívás célja, hogy összegyűjtse a jelentős külhoni, magyar vonatkozású, különösen a veszélyeztetett műemlékek pusztulásának megakadályozásához, illetve súlyos, visszavonhatatlan károsodásának elhárításához, megelőzéséhez szükséges, 2016 folyamán megvalósítható beavatkozásokra vonatkozó kezdeményezéseket.