Petőfi Sándor és az alföld

Felvidék Külhoni

Ex libris-pályázatot hirdet Petőfi Sándor születése bicentenáriumán Vámospércs Városi Önkormányzat és a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület.

Petőfi költészete nemzedékek számára biztosított inspirációt a művészetben, jelentett fogódzót a mindennapi életben, hordozta a szabadság és szerelem eszményét és hozzájárult a nemzeti sorskérdéseinken való töprengéshez. A Petőfi-versek felkínálják az azonosulás lehetőségét, találkozzunk bár velük különböző életkorokban és élethelyzetekben.

Ami a 19. század közepén forradalmi volt, a 21. század második évtizedének elején sem veszítette el aktualitását, mert Petőfi metaforái megejtőek, versnyelvének esztétikai csábereje mit sem kopott, témaválasztásai – köztük a szerelem, a nemzeti sors, a szabadság – kortársként köszönnek vissza.

Vámospércs Városi Önkormányzat és a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület „Ott vagyok honn” címmel, Petőfi és az alföld kapcsolatára fókuszálva hirdeti meg ex libris-pályázatát. Úgy gondoljuk, az ex libris műfaja alkalmas lehet arra, hogy Petőfi különböző arcait, benne az alföld szerelmesét, kellő kreativitással, vizuális leleményességgel jelenítse meg. Az ex librisek amellett, hogy rögzítik az ex librissel jelölt könyv tulajdonosának nevét, kifejezhetik annak világlátását, jelmondatát, azokat az értékeket, melyeket fontosként határoz meg Petőfi kapcsán.

A versenyt február 6-án, hétfőn indítjuk útnak Kárpát-medence-szerte, két kategóriában. A kategóriák: diákok 18 éves korig; amatőr és képzett művészek.

Minden pályázó maximum három alkotással jelentkezhet, az alkotások mérete ne haladja meg a 15×15 cm-t. A pályázók a művek hátoldalán tüntessék fel a kép adatait (cím, technika, méret) és saját elérhetőségeiket (név, postacím, e-mail-cím, diákok esetében továbbá az iskola és a felkészítő neve).

Az ex libriseket Vámospércs Városi Önkormányzat postacímére (4287 Vámospércs, Béke utca 1.) kérjük elküldeni. Beküldési határidő: 2023. szeptember 30.

A beérkező munkákból a szervezők kiállítást rendeznek, az ünnepélyes eredményhirdetésre 2023 novemberében kerül sor. A kategóriák győztesei értékes könyvcsomagban és 25 ezer forintos pénzjutalomban részesülnek.  A díjazottak írásban kapnak értesítést. Az ex libriseket (egy külön lapon a pályázó nevével, életkorával, postacímével és e-mail-címével) Vámospércs Városi Önkormányzat postacímére (4287 Vámospércs, Béke utca 1.) kérjük elküldeni. A borítékra, kérjük, írják rá: „Petőfi 200 – Ex libris pályázat”.