Pályázati felhívás tanulmány írására

Erdély Hazai

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány keretein belül működő Kisebbségi Jogvédő Intézet célja a nemzeti kisebbségek jogi védelmének elméleti és gyakorlati vizsgálata és előmozdítása. Az Intézet ezen céljának megvalósítása érdekében pályázatot hirdet a nemzeti kisebbségek jogi védelmével kapcsolatos tanulmányok írására.
Pályázatot nyújthatnak be:
– külhoni és magyarországi egyetemi hallgatók (szaktól és képzési formától függetlenül);
– külhoni és magyarországi PhD hallgatók;
– fiatal kutatók és fiatal gyakorló jogászok.

Pályázati határidő és a pályázatok benyújtásának módja:
– 2023. március 15. (szerda), elektronikusan a emailcímre, Microsoft Word (.doc vagy .docx) vagy OpenDocument (.odt) formátumban;
– kitöltött pályázati adatlappal és adatkezelési hozzájárulással együtt.

Választható témakörök:
1. 30 éves az ENSZ Kisebbségi Nyilatkozata – a kisebbségi jogok védelme az ENSZ keretein belül
2. 30 éve fogadták el a Nyelvi Kartát – regionális és kisebbségi nyelvek védelme az Európa Tanács keretei között
3. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában
4. Nemzeti kisebbségek jogainak védelme a Velencei Bizottság véleményeiben
5. Uniós jogi aktus a nemzeti kisebbségek védelmében? A nemzeti kisebbségek jogvédelmének lehetséges új útjai az Európai Unióban
6. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a luxembourgi Európai Unió Bíróságának gyakorlatában
7. A nemzeti kisebbségi nyelvhasználati jogai a Kárpát-medencében
8. A kettős állampolgárság problematikája jogi megközelítésben
9. Nemzeti kisebbségeket érintő restitúció a Kárpát-medencében
10. A magántulajdon védelmének nemzeti kisebbségeket érintő vonatkozásai a Kárpát-medencében
11. A nemzeti kisebbségek által lakott területek gazdasági diszkriminációjának jogi kérdései a Kárpát-medencében
12. Civil szervezetek szerepe a nemzeti kisebbségek jog- és érdekvédelmében a nemzetközi térben és a területi államokban
13. A Fenntartható Fejlődési Célok emberi jogi dimenziója, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek védelmére
14. Emberi jogok és kisebbségi jogok közti viszonyrendszer
15. A nemzeti kisebbségek identitáshoz való joga mint alapvető emberi jog

További információk: https://kji.hu/a-kisebbsegi-jogvedo-intezet-palyazati-felhivasa-tanulmany-irasara/