Pályázati felhívás-Janelly agrárkutatási díj

Erdély Hazai

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya és a Deutsch-Ungarische-Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland (DUG) védnöksége alatt a Janelly Stiftung (Alapitvány) meghirdeti a 2022. évi agrárkutatási díjat a kiválóságtámogatásra.

A Janelly agrárkutatási díj célja:
A Janelly agrárkutatási díjak célja fiatal magyar szakemberek támogatása az agrártudományok és élelmiszertudományok terén. A díjak évente kerülnek odaítélésre. Az agrártudományok és élelmiszertudományok sokrétűségére való tekintettel évről évre egy meghatározott szűkebb szakterületről várjuk a pályázatok beérkezését.

Milyen szakterületről lehet 2022-ben pályázni?
A 2022. évi Janelly agrárkutatási díjra „A gazdaság-, társadalom- és környezettudományok agrárszempontból releváns területei” szakterületről lehet pályázni.

Kik pályázathatnak?
Magyar egyetemet végzett személyek pályázhatnak kizárólag „jeles” minősítésű diplomamunkával (MSc) vagy „Summa cum laude” minősítésű doktori disszertációval (PhD),
amelyet 2018. január 1. után a fenti témakörben készítettek.

A kutatási díjak összege:
A diplomamunkáért (MSc) elnyerhető díj összege 1000 euró. A doktori disszertációért (PhD) elnyerhető összeg 2000 euró. A pénzösszegen kívül a díjazottak díszoklevelet is kapnak.

Mi szükséges a pályázat benyújtásához?

  • a teljes pályázati munka 1 példányban számítógépes adathordozón (CD), vagy elektronikus levél csatolmányaként;
  • a pályázati munka részletes összefoglalása (abstract) számítógépes adathordozón (CD), vagy elektronikus úton, legkevesebb négy, maximum nyolc oldal terjedelemben magyarul;
  • a pályázati munka bírálóinak, valamint az elkészítési hely (egyetem vagy kutatóintézet) neve és címe;
  • az oklevél másolata, amely a pályázati munka minősítését is magában foglalja; a pályázó önéletrajza táblázatos formában, postai és e-mail címe, publikációs és egyéb szakmai aktivitásainak listája. Mindez számítógépes adathordozón (CD), vagy elektronikus úton.

Pályázati határidő:
Pályázatot legkésőbb 2022. június 30-ig a Janelly agrárkutatási díj magyarországi képviselőjéhez, Dr. Hegedűs Attila egyetemi tanárhoz, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Budai Campus, 1118 Budapest, Ménesi út 44 (E-mail cím: ) kell benyújtani.

Pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatokat független szakértői bizottság bírálja el, melynek tagjai a díjazottakat is kiválasztják. A Janelly agrárkutatási díj ünnepélyes átadására előreláthatólag 2022. november 9-én a Magyar Tudományos Akadémián kerül sor. A nyertesek a díj ünnepélyes átadására meghívást kapnak. A díjazottak a díj ünnepélyes átadásakor maximálisan 25 perces előadás keretében mutatják be munkájukat.

További információk: https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/a-janelly-stiftung-2022-evi-agrarkutatasi-dija-a-kivalosagtamogatasra-112058