Pályázat Szádeczky-Kardoss Elemér-díjra

Online Hazai

A díj elsősorban már publikált tudományos munkák elismerésére szolgál. A díjra a földtudományok területén tevékenykedő 40 év alatti oktatók és kutatók pályázhatnak, 5 évnél nem régebbi magyar vagy angol nyelven publikált könyvvel, könyvrészlettel, cikkel. (A pályázatra PhD-értekezés nem nyújtható be.)
A pályázatra a kuratórium elsősorban egyéni tudományos teljesítményen alapuló munkákat vár. Amennyiben a pályázó egy kollektíva tudományos eredményeit nyújtja be, akkor a pályázat alapjául szolgáló tudományos eredményben a pályázó egyéni részesedésének meg kell haladnia az 50%-ot. Utóbbi esetben a pályázat benyújtásának feltétele a pályázó és a társszerzők hiánytalan, egyénenkénti, előzetes írásos nyilatkozattétele a pályázat alapjául szolgáló tudományos eredménybeli részesedésről a saját eredmény %-ban feltüntetett arányával.
A kuratórium állásfoglalása értelmében a pályázatra egy fő csak egy pályamunkát nyújthat be, továbbá egy személy csak két alkalommal részesülhet díjazásban.

A pályaművet az MTA Földtudományok Osztályára (1051 Budapest, Nádor u.7.) 2022. június 10-ig lehet benyújtani, amelyhez csatolni kell a pályázó tudományos önéletrajzát (születési év, lakáscím, elérhetőség: telefonszám, e-mail cím feltüntetésével), továbbá – amennyiben szükséges – a társszerzői nyilatkozatokat. A pályázati anyagot a címre elektronikus formában kell megküldeni. A határidőn túl érkezett pályázatok elbírálására nem kerül sor.

A benyújtott pályázatokat a kuratórium 2022. szeptember 6-ig bírálja el.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre hagyományosan az MTA Földtudományok Osztályának szeptemberi osztályülésén kerül sor.

További információk: https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-szadeczky-kardoss-elemer-dijra-112083