Pályázat – Kultura-Vajdaság

Vajdaság Hazai

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS
2023. ÉVI ÁLTALÁNOS KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁRÓL

1. A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása,
nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi
eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.
2. A pályázat tárgya a magyar közösség kultúrájának fejlesztését segítő egyesületek és
szervezetek támogatása.
3. A pályázatot benyújthatják szerbiai székhelyű:
– amatőr művelődési egyesületek és
– művelődési szervezetek.
4. A támogatást igényelhetik:
– eszközbeszerzésre,
– működési költségek finanszírozására és
– programok szervezésére.
5. A kiosztásra kerülő támogatás: 2 700 000 (azaz kétmillió-hétszázezer) dinár.
6. A szervezetenként igényelhető támogatás összege: 30 000–80 000 dinár.
7. A pályázat formája nyílt és vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozásra
egyaránt felhasználható.
8. Benyújtási határidő: 2023. április 18., 14.00 óra.
9. A pályázat megvalósulási paraméterei:
– megvalósítási időszak: 2023. január 1. – december 25.
– elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, de
legkésőbb 2023. december 30-áig.

Forrás: https://www.mnt.org.rs/sites/default/files/attachments/ka_palyazati_felhivas_altalanos_kultura_2023.pdf