Pályázat gyermeket nevelő kutatók részére

Online Hazai

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) pályázatot ír ki a gyermeket nevelő kutatók tudományos előmenetelének elősegítése érdekében az alábbi két kategóriában:

1. kategória: az MTA doktora cím megszerzéséhez szükséges értekezés megírásának támogatása a 14. életévét be nem töltött gyermeket nevelő kutatók (nők, és egyedülálló férfiak) számára;

  1. kategória: a tudományos eredmények publikálásának támogatása olyan kutatók esetében, akikre teljesülnek az alábbi feltételek:

– a pályázó legkisebb gyermekének születésétől kevesebb, mint négy év telt el a pályázat beadási határidejéig. Férfiak esetén ez a feltétel kiegészül azzal, hogy ez alatt az idő alatt legalább egy évet a kutató igazolhatóan, folyamatosan gyerekgondozással (CSED/GYED/GYES) otthon töltött, vagy a pályázás ideje alatt gyermekgondozás miatt (CSED/GYED/GYES) otthon van.

vagy

– a pályázó 14. életévét be nem töltött, fogyatékkal élő vagy tartósan beteg gyermeket nevel.

A pályázat keretében az 1. kategóriában pályázók esetében bruttó 2 400 000 Ft, a 2. kategóriában pályázók esetében pedig 1 200 000 Ft összegű vissza nem térítendő ösztöndíj-támogatás nyerhető el. A támogatást a kedvezményezett 2023. április 1. és 2024. március 31. között veheti igénybe, választhatóan három, négy, hat, nyolc vagy tizenkét hónapos időtartammal, az időtartamnak megfelelő hónaponkénti bontásban. (Így pl. az 1. kategória nyerteseinél tizenkét hónapos támogatási időtartam esetén havonként bruttó 200 000 Ft, négy hónapos támogatási időtartam esetén pedig havonként bruttó 600 000 Ft az ösztöndíj.) Az ösztöndíj-támogatásra a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XXXIII. fejezet 1. cím MTA Titkárság költségvetéséből elkülönített 65 millió forintos keret terhére 30-35 pályázat támogatására nyílik lehetőség.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Mindkét kategória esetében az a személy nyújthat be pályázatot, aki:
– tagja az MTA köztestületének (erre irányuló folyamatban lévő kérelem nem tesz eleget ennek a feltételnek).;

– PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik, de még nem rendelkezik MTA doktora címmel, illetve nincs elbírálás alatt álló MTA doktori kérelme;

1. kategória esetében:

 a pályázat benyújtásakor 14. életévét be nem töltött gyermeket nevelő kutatónő, vagy 14. életévét be nem töltött gyermeket egyedül nevelő kutató férfi (azaz gyermekét saját háztartásában neveli és nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa);
– vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén, annak lejártát követően egy éven belül benyújtja az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelmét.

2. kategória esetében:

 a pályázat benyújtásakor a pályázó legkisebb gyermekének születésétől kevesebb, mint négy év telt el a pályázat beadási határidejéig. Férfiak esetén ez a feltétel kiegészül azzal, hogy ez alatt az idő alatt legalább egy évet a kutató igazolhatóan, folyamatosan gyerekgondozással (CSED/GYED/GYES) otthon töltött, vagy a pályázás ideje alatt gyermekgondozás miatt (CSED/GYED/GYES) otthon van. Ugyancsak pályázhat az a kutató, aki 14. életévét be nem töltött, fogyatékkal élő vagy tartósan beteg gyermeket nevel;
– vállalja, hogy a pályázat lejártát követően egy éven belül megjelenik, vagy elfogadásra kerül a publikációja a Scimago szerinti Q1-es kategóriájú szaklapban, melyben a pályázó meghatározó (első vagy utolsó) szerző.

Bölcsészet- és társadalomtudományok területéről pályázók esetében Q1-es cikk helyett monográfia vagy kritikai forráskiadás is készülhet. Az utóbbi két esetben a kiadásra kész kézirat bemutatása szükséges, kiadói nyilatkozat vagy szakmai lektori jelentés kíséretében, de megfelel az Akadémia könyvkiadási pályázatán való részvétel is. Amennyiben a bölcsészet- és társadalomtudományok területen belüli szűkebb szakterületén a szakma fontos folyóiratainak nincs Q1-es besorolása, adja meg a szakterületén „A” kategóriás tudományos folyóirat nevét (legfeljebb hármat), amelyben publikálni szándékozik.

A pályázatok benyújtása és formai ellenőrzése

A pályázatokat angol vagy magyar nyelven lehet benyújtani az elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/kgynk_2023).

A pályázati anyagok feltöltésének határideje: 2022. december 6., 16:00 (közép-európai idő szerint).

 

További információk:  https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-gyermeket-nevelo-kutatok-tamogatasara-2023-112486