Pályázat bérleti díjakra

Zenta Külhoni
 1. KÖZÉRDEK

 

Kiírásra kerül a nyilvános pályázat Zenta község számára az egyesületek éves programjai  egy részének  a  finanszírozására  és  társfinanszírozására  a bérleti  díj  és egyéb állandó költségek lefedésére (pl. bérleti díj, elektromos energia,   természetes gáz, kommunális költségek stb.)  a  2022-es  évben.

 

 1. A FELTÉTELEK, AMELYEKNEK AZ EGYESÜLETNEK ELEGET KELL TENNIE

 

A nyilvános pályázaton  részt  vehet az egyesület:

 1. amely bejegyzésre került, összhangban a törvénnyel, amely az egyesületek státusát és munkáját rendezi,
 2. melynek a céljai kerülnek megvalósításra az alapszabályi rendelkezések szerint, a területen, amelyen a program megvalósításra kerül,
 3. amely legalább három hónapja  be van jegyezve a területen  a  tevékenység ellátására,  amelyre  a  pályázat kiírásra került,  illetve legalább egy éve,  ha   000 dináron felüli összegre pályázik,
 4. aki a közvetlen felelős a program/projektum elkészítésére és kivitelezésére,
 5. amely nincs felszámolás, csődeljárás vagy a tevékenység ideiglenes ellátásának tilalma alatt,
 6. az egyesület székhelye Zenta község területén van vagy Zenta község területén van, de községközi egyesületként működik, amely  az  aktivitásait  Zenta község területén valósítja meg.

 

 1. AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE, ZENTA KÖZSÉG SZÁMÁRA AZ EGYESÜLETEK ÉVES PROGRAMJAI EGY RÉSZÉNEK A FINANSZÍTOZÁSÁRA ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRA A BÉRLETI DÍJ  ÉS  EGYÉB ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK LEFEDÉSÉRE  A  2022-ES ÉVBEN

 

 

A teljes eszközök összege a Zenta község számára az egyesületek  éves programjai  egy részének a finanszírozására és társfinanszírozására a bérleti díj és egyéb állandó  költségek  lefedésére  a  2022-es  évben, a jelen pályázat szerint,   Zenta község 2022-es évi költségvetéséről szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja,  31/2021. sz.)  került előirányozásra, éspedig a 0602-es program keretében  A HELYI  ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI néven,   a  0001-es aktivitás  alatt  A helyi önkormányzat  és a városi községek  működése néven, a  funkcionális osztályozás 133-as kódja alatt,  Egyéb általános  szolgáltatások  néven       a 74/0-s pozíciószámon, mint  481000 számú  közgazdasági osztályozás, leírva, mint A KORMÁNYON  KÍVÜLI SZERVEZETEK  DOTÁLÁSA,  250.000,00 dináros összegben.

 

 

 1. KRITÉRIUMOK A KIVÁLASZTÁSÁRA

 

Az egyesületek éves  programjai   kiválasztásakor, amelyek   közérdekű programokat valósítanak meg,   a  bérleti díj és egyéb költségek   lefedésére,   a  kritériumokat alkalmazzuk, az egyesületek által a közérdekű  serkentő  programok vagy az eszközök hiányzó részének  finanszírozására az eszközök odaítélésének eljárásáról és   ellenőrzéséről szóló   rendeletből.

 

 1. A KÖTELEZŐ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ, AMELYET MEG KELL KÜLDENI

 

A pályázati résztvevő köteles megküldeni az alábbi dokumentációt:

 1. a szabályosan kitöltött jelentkezési űrlapot, amely tartalmazza:
 • az adatokat a jelentkezés benyújtójáról,
 • pénzügyi és elbeszélő adatokat a kért eszközöket illetően,
 • a program/projektum finanszírozási tervét,

a jelentkezés benyújtója képviselőjének a  nyilatkozatát, amelyek a  jelentkezési űrlapban kerülnek megjelölésre  és

 1. ha nincs közzétéve  a Gazdasági Alanyok Ügynökségének honlapján, a  pályázati résztvevő alapszabályát.
 2. ha a jelentkezés a pályázati  résztvevő bérleti költségek lefedésére  vonatkozik, akkor köteles   mellékelni a bérletről szóló szerződést.

 

A jelentkezés űrlapja közzétételre kerül a  jelen nyilvános pályázat mellett.

 

 

 1. A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA

 

A kinyomtatott és (aláírással  és bélyegzővel) hitelesített jelentkezési űrlapot  a  kísérő kötelező pályázati dokumentációval  és  a   kívánt   kísérő dokumentációval  meg  kell  küldeni zárt  borítékban  a megjelöléssel „nyilvános pályázat a      bérleti díjak  és egyéb költségek lefedésére- nem felbontandó” és a   pályázat benyújtójának  kiemelt nevével,  postával  vagy át  kell adni Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala iktatójának a  feltüntetett  címen.

 

A jelentkezést Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának postával   a  következő címre kell küldeni: 24400 Zenta, Fő tér 1. 

 

A pályázati dokumentáció letölthető Zenta község hivatalos honlapjáról (www.zenta-senta.co.rs.).

 

Kiegészítő információért az érdekeltek jelentkezhetnek  telefonon  a  024/655-428-as számra vagy elektronikus posta által  a  címre.

 

 1. A NYILVÁNOS PÁLYÁZATRA A  JELENTKEZÉSEK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 

 

A jelen nyilvános pályázatra a jelentkezések benyújtásának határideje a  nyilvános pályázat közzétételétől számított 15 nap.