Pályázat az egyházak részére

Szabadka Külhoni

Pályázat az egyházak és vallási közösségek részére

Szabadka Város önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a területén működő egyházak és vallási közösségek 2018. évi projektjeinek támogatására. A pályázat teljes összege 2 660 000 dinár. Ezen pályázat eszközei objektumok javítására és karbantartására, átalakítási projektumokra, illetve helyreállítási, felújítási projektumokra igényelhetőek.

Az egyházi és vallási közösségek projektjeinek támogatására a Szabadkai Püspökség, a Szabadkai Pravoszláv Egyházmegye, a Református Keresztyén Egyház Szabadkai Egyházközsége, az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház Szabadkai Egyházközsége, a Szabadkai Zsidó Hitközség és az Iszlám Vallási Közösség Szabadkai Medzslisze pályázhat.

A pályázatot „Jelentkezési lap az egyházak és vallási közösségek projektjeinek támogatására meghirdetett pályázatra” (1. számú adatlap) elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani, amely a pályázati felhívás mellékletében szerepel és letölthető az önkormányzat hivatalos honlapjának Pályázatok és hirdetmények oldaláról. A jelentkezéshez a pályázónak kötelezően mellékelnie kell: a pályázót azonosító okmányt, a pályázóra vonatkozó alapvető adatokat (története, tevékenységének leírása, stb.), amit a pályázó állít össze, valamint a projekt részletes leírását, melynek támogatására pályázik.

A pályázati dokumentációt a kért iratanyaggal együtt nyomtatott formában, zárt borítékban kell átadni a Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Ügyfélszolgálatában, a Szabadság tér 1. szám alatt, vagy postai úton továbbítani a Szabadka Város Közigazgatási Hivatala, Szabadság tér 1., 24000 Szabadka címre, az „Egyházi és Vallási Közösségek Pályázati Bizottsága részére” jelzéssel. A pályázati jelentkezési lapokat elektronikus formában is kötelezően el kell küldeni a következő e-mail címre:

A pályázatok benyújtási határideje március 24.