Nyilas Misi ösztöndíj szülőknek

Kolozsvár Külhoni

Pályázati felhívás a Nyilas Misi tehetségtámogató egyesület ösztöndíjára 2019/2020-as támogatási év

Kik pályázhatnak?
Pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan kiváló képességű gyermeke a 2018/2019-es iskolai
évben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban, és teljesíti az alábbi feltételeket:
1. A család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek továbbtanulását; az egy főre eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 650 RON-t.
2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását magyar nyelven.
3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke legalább 8,50-es általánost ért el 6., 7., 8., 9. és 10. osztályban.

A pályázat leírása
A kedvezőtlen környezetben élő és anyagi gondokkal küszködő családok gyermekei hovatovább kiszorulnak az oktatásból, esély és támogatás híján tehetségek kallódnak el nagy számban. Ennek veszélyét, illetve a tehetséges gyermekek támogatásának fontosságát egyre többen megértik, átérzik, így felhívásunkra a világ minden részéről és Erdélyből is sokan csatlakoztak támogatóink körébe.

A pályázat benyújtásának módja
A pályázat kizárólag a 2019/2020-as támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be, amelyhez mellékelni kell az adatlap végén felsorolt dokumentumokat!
A pályázati csomag (pályázati felhívás, pályázati adatlap, űrlap a tanuló jellemzéséhez a tanuló jellemzéséhez) letölthető a www.nyilasmisi.ro honlapról, illetve igényelhető e-mailen a címen.

A pályázat postai úton nyújtható be az alábbi címre:
Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi”
400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 2, ap. 3, jud. Cluj

A hiányos pályázatokat az ösztöndíj-bizottság nem veszi figyelembe!
A pályázat részleteiről az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:
Telefonszám: 0264-531153, 0787-671137
E-mail cím:
Ügyfélszolgálat: munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között.

Határidő:

A pályázatok benyújtásának határideje 2019. augusztus 31.

(A pályázatnak 2019. augusztus 31-ig el kell jutnia a fenti postacímre.)