Nemzetstratégiai munkákat díjaz az NSKI

Felvidék Hazai

2021. 12. 08. – 2022. 02. 15.

 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet pályázatot hirdet alap- és mesterszakos főiskolai és egyetemi hallgatók részére, nemzetstratégiai hangsúllyal készült kiemelkedő diplomamunkák jutalmazására. A diplomamunka pályázaton a 2020/2021-es tanév tavaszi és a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterben megvédett diplomamunkákkal lehet pályázni, amennyiben adiplomamunka értékelése átlagban legalább négyes (romániai és ukrajnai osztályozás szerint legalább 8; szlovákiai rendszerben legalább 2 vagy C).

A pályázaton részt vehetnek a felhívásban felsorolt témakörökhöz kötődő szakokon tanuló hallgatók magyar vagy angol nyelvű diplomamunkáikkal. A beérkezett pályázatokat és diplomamunkákat a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársaiból és felkért anyaországi és külhoni szakértőkből álló Bírálóbizottság bírálja el.

A beadott dolgozatok közül a legjobb három szerző, szerzői pénz-, valamint egyéb jutalmakban részesülhetnek.

A Diplomamunka pályázat keretében olyan diplomamunkákat várnak, amelyek a Kárpát-medence térségére, a külhonban és/vagy a diaszpórában (külföldön) élő magyarokra fókuszálnak. A felhívás multidiszciplináris, a diplomamunkák témaköre minden tudományterületre kiterjedhet, valamint interdiszciplináris jellegű pályaműveket is várnak (a különösen releváns témaköröket a felhívásban lentebb külön is kiemeljük). A pályamunkák földrajzi léptéke változatos lehet, hiszen nemzetstratégiai jelentőségű vizsgálatok már akár lokális (települési), de akár teljes nagyrégiós (Kárpát-medencei vagy Közép-Európai) léptékben egyaránt elvégezhetők.

A Diplomamunka pályázat célja, hogy hozzájáruljon a Magyarországgal szomszédos országokban és a távolabbi diaszpórában élő külhoni magyar közösségek társadalmi-gazdasági és kulturális viszonyainak feltárásához, valamint e külhoni közösségek Magyarországgal és egymással alkotott hálózatainak a feltérképezéséhez. A pályázat szintén szolgálja a magyarság és más nemzetek közötti kapcsolatok megértését is. Cél továbbá, hogy azonosítani lehessen olyan innovációkat, amelyek előreviszik a magyar tudományosságot.

Témakörök, kategóriák

A Diplomamunka pályázatban kiemelten az alábbi kategóriákba várjuk a hallgatók munkáit:

 1. Kárpát-medencei és Kárpát-medencei magyar gazdaság, fejlesztéspolitika, pénzügyek
 2. Magyar nyelvhasználat és nyelvi jogok a Kárpát-medencében
 3. Kisebbségi magyar nyelvű oktatás
 4. A kisebbségi jogok és a Kárpát-medencei magyarság
 5. Etnikumok és interetnikus kapcsolatok Kárpát-medencében, néprajz és identitás
 6. A magyarság és Magyarország geopolitikai összefüggésekben, valamint magyarok a világban, a magyar diaszpóra
 7. Kárpát-medencei társadalom, hitélet, közösségek
 8. A Kárpát-medencei magyarság tájai, természetes és épített környezete
 9. A klímaváltozás és a Kárpát-medencei magyar közösségek
 10. A Kárpát-medencei magyarság innovációi (különösen műszaki és természettudományos)
 11. Kárpát-medencei magyar közösségek és a koronavírus pandémia

 A jelentkezés menete

A beadni kívánt pályamunkákat a " target="_blank" rel="noopener"> email címre kell elküldeni. A tárgy mezőbe a ’Diplomamunka’ szöveget kérjük beírni! A dolgozat mellett el kell küldeni a felhívás mellékleteként csatolt jelentkezési lapot, egy bővített absztraktot, valamint egy témavezetői ajánlást vagy más oktatói ajánlást arról a szakról, ahol a dolgozat készült. A pályamunkát kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani, nyomtatott fizikai formában azt nem tudjuk befogadni. A késedelmesen beadott pályázat automatikusan kizárásra kerül. Az eredményről a pályázókat e-mailben értesítjük.

Jelentkezési határidő: 2022. február 15.

Eredményhirdetés és a jutalmak átadásának várható időpontja: 2022. március 16-ig.

Beadandó mellékletek

 • Diplomamunka (PDF formátumban)
 • Kitöltött és aláírt jelentkezési lap (szkennelve)
 • A dolgozat absztraktja címmel, minimum 1000, maximum 2500 karakter terjedelemben,

Word formátumban

 • Témavezetői vagy oktatói ajánlás (aláírva, szkennelve)

A pályamunkák elbírálása

A beadott és befogadott pályamunkákat előre meghatározott szempontrendszer és pontozólap segítségével, két-két szakember bírálja. Az alap- és a mesterszakos hallgatók munkái külön bírálat alá esnek. Az értékelésben az alábbi szempontok érvényesülnek (vázlatszerűen): téma relevanciája, szakmai hozzáadott értéke; szakirodalmi tájékozottság; tartalom szakszerűsége; nyelvhelyesség, stílus, formázás. A bírálók a pontozólapon szempontonként szöveges jellemzést/indoklást valamint pontszerű értéket adnak.

A meghirdetett kategóriák mindegyikében jutalmazott lesz egy-egy Kategória-győztes minősítésűpályamunka, valamint az összes beadott munka közül a három legjobbnak ítélt, pénzjutalomban részesülő Kiváló Diploma minősítésű pályázat. Az értékelés során összesen tervezetten hat Kiváló Diploma és 11 Kategória-győztes jutalom kerül kiosztásra. Az aktuális járványügyi helyzet és intézkedések függvényében a jutalmak ünnepélyes átadón kerülnek kiosztásra, ahol a nyertesek bemutathatják diplomamunkáikat.

A jelentkezéssel a pályázó elfogadja az alábbi feltételeket:

 • A pályázat kiírója számára a jutalmak odaítélése opcionális, a beérkezett pályamunkák számától, és minőségétől függően. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy egyes helyezéseket ne ítéljen oda.
 • A helyezést elért pályázóktól a pályázat kiírója megvásárolja a diplomamunkák nem kizárólagos közlési jogát. Az odaítélt pénzjutalmak egyúttal a közlési jog megvásárlásáért járó tiszteletdíjak. Ezek elfogadásával a pályázó a nem kizárólagos közlés jogát a kiírónak átengedi, és kötelezi magát, hogy e vonatkozásban szerződést köt a pályázat kiírójával.

Jutalmak

Kiváló Diploma minősítés: a három legjobbnak ítélt pályamunka szerzői jelentős összegű pénzjutalomban részesülnek. A konkrét összegeket a 2. felhívás fogja tartalmazni.

A Kategória-győztes minősítésű pályázatok könyvjutalomban részesülnek.

A nyertesek lehetőséget kapnak előadás megtartására a Nemzetstratégiai Kutatóintézet éves

Interdiszciplináris Konferenciasorozatán, valamint a fentiekből következően, munkájuk tudományos közlésként történő megjelentetésére a Kárpát-Haza Szemle folyóiratban.

Bővebb információ, az NSKI honlapján található erre vonatkozóan.