Nemzetiségekért Díj

Hazai
Felhívás Nemzetiségekért Díjra jelölésre

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívást tesz közzé a 2017. évi Nemzetiségekért Díjra történő jelölésre. A Nemzetiségekért Díj elismerésében a magyarországi nemzetiségek érdekében a nemzetiségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződés területén példaértékű tevékenységet végző személyek és szervezetek részesülhetnek. 

A Nemzetiségekért Díj odaítélése a 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alapján történik. Az állami elismerés átadására 2017-ben is a Nemzetiségek Napjáról (december 18.) történő megemlékezés kiemelt eseményeként kerül sor.

A 2017. évi díjazottakra vonatkozó adatokkal és részletes indoklással ellátott javaslatokat a mellékelt adatlapon (http://www.kormany.hu/download/c/0b/21000/Adatlap%202017.docx2017. október 10-ig (a közzétételtől számított 30 napon belül) lehet eljuttatni egyidejűleg papír- és elektronikus alakban az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának postai (1884 Budapest, Pf. 1.) és a e-mail címére.
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egyhazi-nemzetisegi-es-civil-tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/felhivas-nemzetisegekert-dijra-jelolesre

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
adatlap