Nemzeti összetartozás éve 2020

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány felhívást hirdet a Nemzeti összetartozás éve 2020 címmel. Pályázni lehet esszével, esettanulmánnyal, elemző írásokkal 2020. november 15-ig.

A pályázóknak a jelentkezés során a következő tartalmi és formai szempontokat kell figyelembe venni. A pályázat célcsoportja: középiskolás diákok és felsőoktatásban résztvevő hallgatók, illetve kis közösségek Horvátországból, Magyarországról, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából és Ukrajnából.

A pályázatokat a témában járatos szakemberek bírálják el. A legjobb pályázók pénzjutalomban részesülnek. A bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy a díjakra fordítható összeget a pályázatok száma és minősége ismeretében ossza el a legjobbak között. Az érdemes pályázók megkaphatják a bírálók szöveges véleményének rövid összefoglalását.

A pályázatokat 2020. november 15. vasárnap 20:00 óráig várjuk a e-mail címre.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap
névvel, e-mail címmel és dátummal ellátott pályázati anyag

Kategóriák / Témák:

Történelem / Művelődéstörténet: esszék, esettanulmányok, rövid történetek magyar közösségekről, személyes sorsokról. Családi legendáriumok, visszaemlékezések; hely- és családtörténeti kutatások. Miként változtatta meg Trianon a mindennapi életet, családi kapcsolatokat, gazdaságot, kulturális lehetőségeket, nyelvhasználatot.

Irodalom: egy, a régióhoz tárgyával vagy szerzőjével kötődő irodalmi mű elemzése, a közösség életében való jelenléte, hatása a pályázó gondolkodására, világképére.

Képzőművészet / Film: a régióhoz tárgyával vagy alkotójával kötődő képzőművészeti vagy filmművészeti alkotás bemutatása, hatásvizsgálata.

A pályázók törekedjenek eddig rögzítésre nem került események, történetek bemutatására, a nagyobb közösség számára hozzáférhetővé tételére. Az esszék, tanulmányok fejezzék ki a mai nemzedék viszonyát közösségük múltjához. Előny, ha tükrözik a digitális kor eszközeinek a múlt megismerésében és a mai közösségépítésben való használatának új lehetőségeit.

Karakterek száma szóközökkel: 5000-15000 karakter között (3-6 oldal), Times New Roman, 12-es betűméret, másfeles sorköz.

További információ az e-mail címen és a +36 1 781 2814 telefonszámon.