Miniszteri ösztöndíj 2017/2018

Ösztöndíj

magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma

az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2017/2018-as tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

–              nappali munkarendű alap- és osztatlan képzésre,

–              nappali munkarendű mesterképzésre

felvételt nyert, szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

 

vAz ösztöndíjat elnyerő pályázó részére a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény folyósítja a miniszteri ösztöndíjat. A miniszteri ösztöndíj havi összege a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 114.D. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összegű ún. éves hallgatói normatíva 15 %-a (Az egy főre megállapított hallgatói normatíva éves összege a 2017. évben 119.000,- forint, ennek alapján az alap-, osztatlan és mesterképzésben résztvevők havi miniszteri ösztöndíja ennek 15 %-a, azaz a 2017. évben 17.850,- Ft/hó). A miniszteri ösztöndíj a nyertes pályázót a 2017/2018-as tanév 10 hónapjában illeti meg, feltéve, hogy ezen időtartamban a pályázó az adott felsőoktatási intézmény beiratkozott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatója.

 

1.         Nappali tagozatos alap- és osztatlan képzés – 38 fő

2.         Nappali tagozatos mesterképzés – 30 fő

 

A pályázat ELEKTRONIKUS és papíralapú jelentkezést is igényel!

Az adatlapok linkje a következő: - martonaronurlap.elte.hu/2017_elsos_vajdasag_ao - martonaronurlap.elte.hu/2017_elsos_vajdasag_ma
Megjegyzés: az elkövetkező napokban az elektronikus adatlapok is elérhetőek lesznek!

 A pályázatok beadásának módja és határideje:

  1. Pályázni a martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon (Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!;
  2. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot (file) készít;
  3. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a megadott határidőig a megjelölt elérhetőségen.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje:


 2017. augusztus 21., 8.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása   és

2017. augusztus 22., 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és papír alapú dokumentumok személyes vagy postai úton történő beérkezése

Forrás: CMH